Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Software Product Development

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
NIE-TSW KZ 4 1P+2C anglicky
Garant předmětu:
Petra Pavlíčková
Přednášející:
Petra Pavlíčková
Cvičící:
Petra Pavlíčková
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

The course aims to acquaint students with the tools and procedures of project management in the ICT environment. By completing the course, students will master the various methods and techniques of project management and apply them in practice. Students will get acquainted with the issue of creating an IT product, ie. preparation of business model, creation of financial model and creation of project schedule including basic design of architecture and appearance of the given IT product. At the same time, they will try to present the prepared parts of the project to a jury composed of experts from practice.

//

This course is a continuation of the bachelor's course Project Management.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Definition of project management: essence, classification of projects, and project portfolios.

2. Organizational structure. Project management methods. Communication and roles in the project team.

3. Project life cycle: initial conditions, planning, design, implementation, closure and evaluation of projects.

4. Techniques and methods of project management.

5. Project risk management.

6. IT product life cycle: definitions, terms.

7. Business Model Canvas creation: Idea, problem characterization and solution. Customers and marketing.

8. Business Case creation: Project schedule, source analysis and costs.

9. Testing methodologies, test cases, scenarios and test plan. Design of test scenarios.

10. Financial management of a product and its marketing.

11. Change management in project life cycle and IT product.

12. Strategic, tactical, and operational management of portfolios, programs, and projects.

13. Quality management standards and tools.

Screen reader support enabled.

Osnova cvičení:

1. Setting up teams, setting roles in the project. Assignment of semestral project.

2. Building a business case project. Drawing up a schedule. Source analysis. List of questions to the client.

3. Presentation of individual teams. Discussion of questions on the client, reaction of the client.

4. Determination of risk table. Project risk management. Responsibility matrix and communication matrix.

Analysis of processes and design of the project.

5. Presentation of individual teams. Discussion of process and architecture designs.

6. Use Case model and analysis tools.

7. Presentation of individual teams - Use case model.

8. User Stories, wireframes, persons.

9. Assignment to individual teams to solve a problem within the project (a set of predefined problems).

10. Tutorials - final presentation of semestral projects.

11. Final presentation before the jury.

12. Presentation of solution of given problems, classification.

Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Cockburn, A. : Agile Software Development: The Cooperative Game. Addison-Wesley, 2006. ISBN 0321482751.

2. Lester, A. : A guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK guide) & Agile practice guide bundle. Project Management Institute, 2017. ISBN 978-1628251845.

3. Schmidt, T. : Strategic Project Management Made Simple: Practical Tools for Leaders and Teams. Wiley, 2009. ISBN 10: 0470411589.

Poznámka:

The course is equivalent to MI-PCM.16 // This course is a continuation of the bachelor's course Project Management https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/view.php?id=7744

Další informace:
https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/view.php?id=7744
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6629106.html