Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Základy softwarových projektů

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B6B36ZSO KZ 5 2P+2C+5D česky
Vztahy:
Předmět B6B36ZSO nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět B6B36ZPR (vztah je symetrický)
Předmět B6B36ZSO nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět B6B36ZPR (vztah je symetrický)
Předmět B6B36ZSO může být splněn v zastoupení předmětem B6B36ZPR
Garant předmětu:
Pavel Náplava
Přednášející:
Martin Dobiáš, Pavel Náplava, Jitka Pinková
Cvičící:
Martin Dobiáš, Jan Kočí, Alice Lukešová, Pavel Náplava, Jitka Pinková
Předmět zajišťuje:
katedra počítačů
Anotace:

V předmětu jsou studenti seznámeni s obecnými základy projektového řízení, které lze využít nejenv oblasti IT projektů, ale obecně při řešení jakéhokoliv problému, který lze za projekt považovat. Kromě témat, spojených s projekty a jejich řízením, získá student také praktické zkušenosti a znalosti z oblasti týmové spolupráce (např. plánování, organizace týmu), právních a ekonomických aspektů projektu. Získané znalosti jsou dále využívány, rozvíjeny a rozšiřovány v následných kurzech.

Požadavky:

Předmět nevyžaduje žádné prerekvizity.

Osnova přednášek:

1. Projekt, projektový trojúhelník, projektové řízení.

2. Motivace a zdůvodnění projektu, výchozy předpoklady realizace projektu, tým, práce v týmu, způsoby tvorby týmů.

3. Řízení projektu a projektového týmu, projektová komunikace, způsoby předávání informací v týmu.

4. Životní cyklus projektu, stavy projektu a přechody mezi nimi, definice cílů a výstupů projektu.

5. Stakeholder projektu a zákazník projektu, analýza zákazníka - struktura, forma a způsob fungování, základní ekonomické parametry (obrat, zisk, náklady).

6. Obecné právní aspekty řízení projektů – legislativní rámec projektu, mezinárodní projekty, sektorová omezení a rámce, typy smluv.

7. Příprava projektu - SWOT analýza, Fishbone diagram, RACI matice, cíle, výstupy.

8. Plánování projektů - WBS, harmonogram, rozpočet, návratnost, smysluplnost projektu.

9. Základní ekonomické parametry projektů – cashflow, náklady projektu, zdroje projektu, ekonomická návratnost projektu (ROI, NPV).

10. Právní aspekty SW projektů – smlouva, licence, legislativní omezení a předpisy (GDPR), autorské právo, vlastnictví software a možnosti jeho využívání.

11. Způsoby a podoby závěrečné prezentace, obhajoba projektových záměrů v rámci dodavatele a u zákazníka.

12. Řízení projektových změn, projektová rizika, uzavření projektu.

13. Projektové řízení v praxi - vybrané reálné situace, analýza vzniklých situací a doporučení jejich řešení.

14. Metodiky řízení projektů, certifikace projektových vedoucích.

Osnova cvičení:

1. Úvod do cvičení, specifikace průběžné práce na cvičení

2. Týmy, výhody týmové práce, vytvoření týmů

3. Zadání týmových projektů, 1. konzultace projektů

4. Prezentace a komunikace v týmu - metody, způsoby, ukázkové prezentace

5. Rozbor požadavků, konzultace požadavků týmů

6. Konzultace požadavků týmů

7. Prezentace mezistavu práce týmů

8. Konzultace požadavků týmů

9. Prezentace mezistavu práce týmů

10. Konzultace požadavků týmů

11. Závěrečné prezentace - příprava, seznámení s požadavky, ukázkové prezentace

12. Závěrečné prezentace - prezentace týmů

13. Závěrečné prezentace - prezentace týmů

13. Vyhodnocení semestru, zpětná vazba, rezerva

Cíle studia:

Absolvent získá základní přehled o problematice řízení projektů a s ní provázaných oblastí, které jsou pro realizaci projektu nezbytné. Důraz je kladen především na analýzu problému a následnou přípravu projektu. Jsou mu známé základní postupy řízení projektu a týmové spolupráce. Má přehled o vazbě na legislativní a ekonomické aspekty realizace, včetně prezentace postupu práce, finálních a průběžných výstupů práce. Zároveň umí absolvent předmětu používat nástroje běžné při týmovém vývoji software např. issue tracker, wiki apod.

Studijní materiály:

A. Svozilová, Projektový management, Systémový přístup k řízení projektů, Grada, 2016

J. Doležal, J. Krátký, Projektový management v praxi, Naučte se řídit projekty!, Grada, 2016

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B6B36ZSO
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost T2:A4-404a

07:30–09:00
(přednášková par. 1
paralelka 108)

Dejvice
sdílená učebna / studovna
místnost T2:B2-39d

11:00–12:30
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
Cvičebna Kočí
místnost T2:B2-39d

12:45–14:15
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Dejvice
Cvičebna Kočí
místnost T2:B2-39d

14:30–16:00
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Dejvice
Cvičebna Kočí
místnost T2:A4-404a

07:30–09:00
(přednášková par. 1
paralelka 108)

Dejvice
sdílená učebna / studovna
místnost T2:B2-39d

11:00–12:30
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
Cvičebna Kočí
místnost T2:B2-39d

12:45–14:15
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Dejvice
Cvičebna Kočí
místnost T2:B2-39d

14:30–16:00
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Dejvice
Cvičebna Kočí
místnost T2:B2-39d

07:30–09:00
(přednášková par. 1
paralelka 106)

Dejvice
Cvičebna Kočí
místnost T2:A4-404a

14:30–16:00
(přednášková par. 1
paralelka 104)

Dejvice
sdílená učebna / studovna
místnost T2:B2-39d

07:30–09:00
(přednášková par. 1
paralelka 106)

Dejvice
Cvičebna Kočí
místnost T2:A4-404a

14:30–16:00
(přednášková par. 1
paralelka 104)

Dejvice
sdílená učebna / studovna
místnost T2:D3-309

09:15–10:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
T2:D3-309
místnost T2:A4-404a

12:45–14:15
(přednášková par. 1
paralelka 105)

Dejvice
sdílená učebna / studovna
místnost T2:D3-309

09:15–10:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
T2:D3-309
místnost T2:A4-404a

12:45–14:15
(přednášková par. 1
paralelka 105)

Dejvice
sdílená učebna / studovna
místnost T2:D3-309

09:15–10:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
T2:D3-309
místnost T2:A4-404a

11:00–12:30
(přednášková par. 1
paralelka 107)

Dejvice
sdílená učebna / studovna
místnost T2:A4-404a

11:00–12:30
(přednášková par. 1
paralelka 107)

Dejvice
sdílená učebna / studovna

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6626306.html