Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Základy projektového řízení

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
B6B36ZPR KZ 3 4P+4C+2D
Předmět nesmí být zapsán současně s:
Základy softwarových projektů (B6B36ZSO)
Předmět je náhradou za:
Základy softwarových projektů (B6B36ZSO)
Garant předmětu:
Pavel Náplava
Přednášející:
Pavel Náplava
Cvičící:
Pavel Náplava
Předmět zajišťuje:
katedra počítačů
Anotace:

V předmětu jsou studenti seznámeni s obecnými základy projektového řízení, které lze využít i mimo oblast IT projektů. Kromě témat, spojených s projekty a jejich řízením, získá student také praktické zkušenosti a znalosti z oblasti týmové spolupráce (např. plánování, organizace týmu). Získané znalosti jsou dále využívány, rozvíjeny a rozšiřovány v následných kurzech.

Požadavky:

Nejsou

Osnova přednášek:

1. Úvod, představení projektové infrastruktury a projektová dokumentace - repositář, wiki, systém pro sledování incidentů a práce s nimi.

2. Projekt a jeho charakteristiky a fáze, základy týmové organizace a spolupráce.

3. Základy plánování a sledování průběhu projektu a jeho kvality, vyhodnocení projektu.

4. Řízení IT projektů v praxi, nejčastější chyby při řízení projektů, doporučení pro řízení projektů.

Osnova cvičení:

1. Úvod do předmětu, základy práce s repositářem a systémem pro sledování incidentů; vytvoření týmů, zadání projektů.

2. Tvorba projektové dokumentace - vize projektu, práce na projektu.

3. Plánování, práce na projektu.

4. Závěrečné prezentace a uzavření projektu.

Cíle studia:

Absolvent předmětu má základní přehled o problematice řízení projektů. Jsou mu známé základní postupy řízení projektu a týmové spolupráce. Zároveň umí absolvent předmětu používat nástroje běžné při týmovém vývoji software např. issue tracker, wiki apod.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

J. Doležal, J. Krátký, Projektový management v praxi, Naučte se řídit projekty!, Grada, 2016

A. Svozilová, Projektový management, Systémový přístup k řízení projektů - 3., aktualizované a rozšířené vydání, GRADA, 2016

M. D. Rosenau, Řízení projektů, Computer Press, 2003

Poznámka:

Předmět probíhá formou blokové výuky po dobu 4 týdnů.

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B6B36ZPR
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost T2:D3-309

09:15–10:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
T2:D3-309
místnost T2:A4-202b

14:30–16:00
(přednášková par. 1
paralelka 104)

Dejvice
Učebna
místnost T2:D3-309

09:15–10:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
T2:D3-309
místnost T2:A4-202b

14:30–16:00
(přednášková par. 1
paralelka 104)

Dejvice
Učebna
místnost T2:D3-309

09:15–10:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
T2:D3-309

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 5. 6. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3129406.html