Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Systémy městské a regionální kolejové dopravy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
617W1SK KZ 4 8B česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
pracoviště Děčín
Anotace:

Faktory ovlivňující poptávku po přepravě, modal-split, rozložení proudů cestujících na linky veřejné regionální dopravy. Optimalizace linkového vedení, tvorba sítě linek. Sestava a hodnocení jízdního řádu. Tvorba oběhů vozidel. Optimalizace směn řidičů a jejich uspořádání do turnusů. Vlivy bezbariérovosti a preference veřejné dopravy. Úloha marketingu.

Požadavky:

-

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Po absolvování předmětu bude student schopen sestavit nabídku v systémech veřejné osobní městské a regionální kolejové dopravy v praxi, vytvořit optimální síť linek, navrhnout jízdní řád v závislosti na linkovém vedení a oběhu vozidel, vytvořit modelový turnus provozního personálu.

Studijní materiály:

RÜGER, S. Betriebstechnologie. TU Berlin, 1974

RÜGER, S. Städtischer öffentlicher Personenverkehr, TU Berlin, 1984

VONKA, J., MOLKOVÁ, T., ŠIROKÝ, J. Technologie a řízení dopravy II. – GVD. Skriptum DFJP Univerzity Pardubice, 2000

VUCHIC, V.R. Urban Transit Systems and Technology. Hoboken, Wiley, 2007

DRDLA, P. Technologie a řízení dopravy

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6434106.html