Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Studijní plán KOMBI bak. studium od 23-24 (specializace LOG)

Studijní program: Technika a technologie v dopravě a spojích Typ studia: Bakalářské kombinované
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
1S K LOG 23-24 P 1. sem. bak. KOMBI specializace LOG 22-23 povinné předměty V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 10 předmětů
30
2S K LOG 23-24 P 2. sem. bak. KOMBI specializace LOG 23-24 povinné předměty (specializace LOG, ne obor) V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 8 předmětů
30
3S K LOG 24-25 P 3. sem. bak. KOMBI specializace LOG 24-25 povinné předměty V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 8 předmětů
30
4S K LOG 24-25 P 4. sem. bak. KOMBI specializace LOG 24-25 povinné předměty V této skupině musíte získat 26 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 7 předmětů
26
Minimální počet kreditů 116
Povinně volitelné předměty
PVP KOMBI LOG 23-24 PVP pro bak. KOMBI 23-24 pro specializaci LOG (B1041A040001) V této skupině musíte získat 12 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 3 předměty
12
Minimální počet kreditů 12
Počet předepsaných kreditů celkem 128
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 52
Celkový počet kreditů 180
Platnost dat k 19. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30023488.html