Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Studijní plán KOMBI bak. studium od 23-24 (specializace LOG)

Studijní program: Technika a technologie v dopravě a spojích Typ studia: Bakalářské kombinované
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
1S K LOG 23-24 P 1. sem. bak. KOMBI specializace LOG 22-23 povinné předměty V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 10 předmětů
30
Minimální počet kreditů 30
Počet předepsaných kreditů celkem 30
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 150
Celkový počet kreditů 180
Platnost dat k 26. 9. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30023488.html