Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Marketing v dopravě

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17MAGD KZ 4 2P+1C+12B česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav logistiky a managementu dopravy
Anotace:

Seznámení se metodami využívanými pro potřeby marketingu v dopravě, resp. podpory prodeje a ovlivňování kupní ochoty obyvatelstva. Historický vývoj až po současné hlavní marketingové nástroje. Strategický marketing a marketingový plán dopravní firmy.

Požadavky:

nejsou definovány

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základy marketingových metod, segmentací trhu a s komunikačními nástroji používanými v dopravě.

Studijní materiály:

ŘEZNÍČEK, B., ŠARADÍN, P. Marketing v dopravě. Praha: Grada, 2001. Manažer. ISBN 80-247-0051-4.

KOTLER, P., KELLER, K. Marketing management (4. vydání). Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4150-5.

Poznámka:

(27/5/21: změna ze 3 na 4 kredity, rozsahu u kombi z 10 na 12B, L na Z semestr)

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6412806.html