Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Ekonomika dopravního systému

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17ESYS Z,ZK 6 3P+2C+18B česky
Přednášející:
Veronika Faifrová, Rudolf F. Heidu
Cvičící:
Veronika Faifrová, Rudolf F. Heidu
Předmět zajišťuje:
ústav logistiky a managementu dopravy
Anotace:

Makroekonomie, makroekonomické ukazatele, dopravní systém, externality dopravy, energetika v dopravě, sdílená ekonomika, dopravní systém státu a jeho kvantifikace, racionalizace dopravního systému.

Požadavky:

vysokoškolská matematika a statistika

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit studenty se společensko-ekonomickými vazbami dopravního systému.

Studijní materiály:

DUCHOŇ, B. Inženýrská ekonomika, C.H.Beck, 2007

KUNST, J., EISLER, E., ORAVA, F. Ekonomika dopravního systému; Oeconomica, Praha 2011

DUCHOŇ, B. Ekonomika dopravy, ČVUT, 1999

EISLER, J. Podniky a podnikání v dopravě, 2004

FRANK, R., H., BERNANKE, B., S. Ekonomie, GRADA, 2002

ŘÍHA, Z., FOJTÍK, P. Jak se tvoří město, ČVUT, 2012

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2021/2022:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6412006.html