Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Elektrické pole a obvody

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
A8B17EFC KZ 4 2P+1S
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektromagnetického pole
Anotace:
Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Klasifikace prostředí.

2. Základní Faradayovy pokusy a závěry.

3. Veličiny pole: potenciál(y), intenzity a indukce.

4. Gaussova věta pro elektrostatiku, pole bodového, liniového a plošného náboje.

5. Náboj v pohybu – elektrický proud. Elektrický odpor a vodivost.

6. Magnetické pole přímého vodiče protékaného proudem.

7. Kapacita a indukčnost.

8. Elektrické zařízení vs. elektrický obvod. Kvazistacionární elektromagnetické pole. Obvodové veličiny – elektrické

napětí, elektrický proud. Okamžitý výkon napětí a proudu, práce, energie.

9. Časové průběhy obvodových veličin. Charakteristické hodnoty periodických veličin. Energie, práce, okamžitý výkon.

10. Obvodové prvky. Elektrický obvod – model elektrického zařízení.

11. Lineární odporové obvody. Elementární metody analýzy.

12. Lineární odporové obvody. Elementární metody analýzy.

13. Lineární odporové obvody. Elementární metody analýzy.

14. Magnetické obvody.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Mayer: Aplikovaný elektromagnetizmus. KOPP České Budějovice, 2012.

2. Hayt, W., Buck, J. Engineering Electromagnetics, 9-th ed., McGraw-Hill 2019

3. Havlíček, V., Pokorný M., Zemánek I.: Elektrické obvody 1, Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha, 2018

4. Čmejla, R., Havlíček, V., Zemánek, I.: Základy teorie elektrických obvodů 1 - cvičení, Česká technika - nakladatelství

ČVUT, Praha, 2009

5. Irwin, J. D., Nelms R. M.: Basic engineering circuit analysis: / 9th ed., Wiley, 2008

6. Nilsson: Electric circuits, Prentice Hall 2004

7. R. L. Boylestad: Introductory Circuit Analysis, Merril Publishing Company, 1987.

8. D. E. Scott: An Introduction to Circuit Analysis, McGraw-Hill Book Company, 1987

9. Floyd T. L.: Principles of Electric Circuits, Conventional Current Version, 8th ed., Pearsen Prentice Hall

10. Alexander Ch. K., Sadiku M., N. O.: Fundamentals of Electric Circuits, 3rd ed., Mc Graw Hill

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A8B17EFC
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 4. 10. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6323706.html