Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Management kvality

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2382106 KZ 3 2P+1C česky
Garant předmětu:
Barbora Stieberová
Přednášející:
Barbora Stieberová
Cvičící:
Barbora Stieberová
Předmět zajišťuje:
ústav řízení a ekonomiky podniku
Anotace:

Předmět se zaměřuje na aplikaci nástrojů managementu kvality - sedm jednoduchých nástrojů managementu kvality, sedm nových nástrojů managementu kvality, netradiční nástroje managementu kvality - analýza rizik, FMEA, FTA, DOE. Předmět dále seznamuje studenty s požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2016, procesním modelováním, s modely excelence - EFQM, CAF, metodikou Balanced Scorecard, hodnocením spokojenosti a loajality zákazníků. Důraz je kladen také na statistické metody používané v oblasti managementu kvality v praxi - statistická analýza a regulace výrobního procesu (regulační diagramy, EWMA a Cusum diagramy), spolehlivost v managementu kvality.

Požadavky:

Zpracování a prezentace zadaných úloh. Závěrečné přezkoušení z odpřednášených témat.

Osnova přednášek:

1.„Úvod do problematiky řízení kvality, vývoj konceptů, hlavní představitelé. Normy ISO řady 900O a jejich požadavky, integrovaný systém managemntu kvality.“

2.Modely excelence - EFQM a CAF, modely měření výkonnosti - Balanced Scorcard

3.Problematiky měření spokojenosti a loajality zákazníků

4.Sedm jednoduchých nástrojů managementu kvality

5.Sedm nových nástrojů managementu kvality

6.Quality function deployment

7.Analýza rizik, metoda FMEA

8.Design of Experiments

9.Statistická analýza a regulace výrobního procesu

10.Statistická přejímka

11.Spolehlivost v systémech managementu kvality

12.Ekonomika kvality

13.Závěrečný test

Osnova cvičení:

1. Aplikace požadadavků ČSN EN ISO 9001:2016, modelování procesů

2. Modely excelence - EFQM a CAF, modely měření výkonnosti - Balanced Scorcard

3. Měření spokojenosti a loajality zákazníků

4. Prezentace úloh

5. Nástroje managementu kvality

6. Quality function deployment

7. Analýza rizik, metoda FMEA

8.Design of Experiments

9.Prezentace úloh

10.Statistická analýza a regulace výrobního procesu

11.Statistická přejímka

12.Spolehlivost v systémech managementu kvality

13.Závěrečný test

Cíle studia:

Cílem předmětu je naučit studenty aplikovat metody managementu kvality při zajišťování kvality podnikových procesů (výrobních i nevýrobních).

Studijní materiály:

Kožíšek, J., Stieberová B.: Management jakosti I, VČVUT, Praha 2015

Kožíšek, J., Stieberová B.: Management jakosti II, VČVUT, Praha 2005

Plura, J.: Plánování a neustálé zlepšování jakosti, Computer Press, Praha 2001

Vebr, J. a kol.: Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce, Managemenr Press, Praha 2006

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost KN:B-129
Stieberová B.
13:15–15:00
(přednášková par. 1)
Karlovo nám.
Poč. učebna 12138
místnost KN:B-129
Stieberová B.
15:00–15:45
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Karlovo nám.
Poč. učebna 12138

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6288606.html