Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Projekt III – Projekt systému podnikového řízení

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2382981 KZ 5 13P+52C česky
Garant předmětu:
Miroslav Žilka
Přednášející:
Miroslav Žilka
Cvičící:
Miroslav Žilka
Předmět zajišťuje:
ústav řízení a ekonomiky podniku
Anotace:

Posláním předmětu je propojovat znalosti z dílčích předmětů představujících jednotlivé aspekty podnikového řízení v jeden logický celek. Hlavním úkolem studentských týmů je vybudovat projekt uceleného systému podnikového řízení modelového průmyslového nebo inženýrského podniku, v němž budou zajištěny integrační vazby jak mezi jednotlivými úrovněmi řízení (strategická, taktická, operativní), tak mezi jednotlivými funkčními oblastmi – strategickým managementem, marketingem, výrobním managementem, finančním řízením, nákladovým a investičním cotrollingem. Kromě důrazu na pochopení těchto integračních vazeb při řešení zcela konkrétního projektu se kurz zaměřuje na budování klíčových manažerských dovedností: projektového řízení a vedení projektového týmu, plánování, rozdělování a kontrolu úkolů v týmu, prezentaci a obhajobu zvoleného řešení v diskusi. Studenti klíčové pasáže projektu řeší s využitím rozsáhlých a propojených modelů v MS Excel, které slouží jako zdroj informací pro tvorbu manažerských rozhodnutí a doporučení.

Požadavky:

Strategický management a marketing, Nákladový a finanční controlling

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

Projekt je řešen v postupových milnících, do kterých jsou sdruženy jednotlivé tematické úkoly:

1."Milník 1 (1. – 3. týden):

-Popis produktů, podnikových procesů, výchozí organizační struktura, SWOT matice

-Analýza marketingového makro a mikro prostředí podniku (PESTLE, Porterova analýza pěti sil), analýza zákazníků, konkurence, dodavatelů, nastavení nástrojů marketingového mixu

2."Milník 2 (4. – 6. týden):

-Sestavení provozního rozpočtu jednotlivých středisek a agregovaného celopodnikového rozpočtu

-Návrh kalkulačního vzorce pro definované produkty, sestavení nakladově-výnosové bilance formou variabilní kalkulace

3."Milník 3 (7. – 9. týden):

-Vytvoření ročního podnikového plánu v měsíčním členění, simulace různých scénářů vývoje v excelovském modelu

4."Milník 4 (10. – 12. týden):

-Aktualizovaná SWOT analýza, identifikace možných rozvojových strategií

-Charakteristika investičních rozvojových projektů

-Technicko-ekonomické vyhodnocení projektů, analýza rizik

5."Finální obhajoba a evaluace projektů (13. týden)

-Souhrnná prezentace projektů, identifikace klíčových integračních vazeb v projektech

-Celkové vyhodnocení projektů

Cíle studia:

Posláním předmětu je propojovat znalosti z dílčích předmětů představujících jednotlivé aspekty podnikového řízení v jeden logický celek.

Studijní materiály:

Studijní materiály umístěné na e-learningovém portálu kurzu.

ZRALÝ, M. a kol. Management a ekonomika podniku: souhrnná úloha. Vyd. 1. Praha: ČVUT, 2010. 95 s. ISBN 978-80-01-04637-1.

COKINS, G. Performance management: integrating strategy execution, methodologies, risk, and analytics. Hoboken, N.J.: Wiley, c2009. Wiley and SAS business series. ISBN 978-0-470-44998-1.

ZRALÝ, M. Řízení nákladů: sbírka úloh. Vyd. 1. Praha: ČVUT v Praze, 2009. 143 s. ISBN 978-80-01-04247-2.

Balanced scorecard v praxi. Praha: Profess Consulting, 2004,1.dotisk. ISBN 80-7259-033-2.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost KN:B-234
Žilka M.
15:00–15:45
(přednášková par. 1)
Karlovo nám.
Konzultační místnost U12138
místnost KN:B-234
Žilka M.
16:00–19:15
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Karlovo nám.
Konzultační místnost U12138

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6288406.html