Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Projekt II – Projekt průmyslového inženýrství

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2382980 KZ 5 13P+52C česky
Garant předmětu:
Miroslav Žilka
Přednášející:
Pavel Scholz
Cvičící:
Pavel Scholz
Předmět zajišťuje:
ústav řízení a ekonomiky podniku
Anotace:

Projekt II je multidisciplinárním předmětem, který má dvě základní poslání. Jednak propojovat dílčí znalosti získané v předchozích předmětech studia (zejména výrobní management; počítačové modelování a simulace; nákladový a finanční controlling; statistika). Jednak umožnit studentům pod vedením pedagoga aplikaci získaných znalostí a samostatnou tvůrčí činnost rozsáhlejšího charakteru v rámci řešení komplexních problémů z podnikové praxe. Hlavním úkolem studentských týmů je analyzovat vybraný komplexní problém z oblasti výrobního managementu, navrhnout jeho řešení a toto řešení vyhodnotit po technicko-manažersko-ekonomické stránce. Rámcově se jedná např. o řešení dopadů moderních výrobních technologií na výrobní systémy, analýzy a optimalizace výrobních a logistických systémů a procesů, ergonomické analýzy a optimalizace, zavádění metod a principů štíhlé výroby, ergonomické analýzy a optimalizace atp. Student si tak z předmětu odnáší zejména praktický pohled na aplikaci teoretických poznatků a principů, vyzkoušení si práce v kolektivu a získání prezentačních dovedností. Projekt je řešen po dílčích milnících, do kterých jsou sdruženy jednotlivé úkoly.

Požadavky:

Požadované předběžné znalosti: Management výroby 1; Management výroby 2; Inženýrská statistika; Nákladový a finanční controlling; Počítačové modelování a simulace ve výrobě; Simulace výrobních procesů

Osnova přednášek:

1.-7.Úvod k jednotlivým milníkům - viz osnova cvičení.

Osnova cvičení:

1."Milník I (1. týden):

- Úvod do předmětu, cíle předmětu, představení předchozích řešených projektů a sestavení řešitelských týmů

- Představení a přidělení jednotlivých komplexních problémů z praxe z oblasti výrobního managementu"

2.-3."Milník II (2. – 3. týden)

- Seznámení se s řešenou problematikou, rešerše a vyhledání informací, zopakování znalostí z dosavadního studia

- Definice problému, popis cílů a úkolů, výběr vhodného způsobu řešení, sestavení harmonogramu řešení"

4.-8."Milník III (4. – 8. týden)

- Sběr a analýza vstupních dat, v případě potřeby tvorba počítačového modelu a realizace dalších náležitostí

- Komplexní analýza řešeného problému"

9.-12."Milník IV (9. – 12. týden)

- Návrh možných řešení problému, jejich vyhodnocení a výběr nejvhodnějšího

- Implementace vybraného řešení"

13."Milník V (13. týden)

- Dokončení průběžně zpracovávané zprávy projektu, prezentace a obhajoba řešení"

Cíle studia:
Studijní materiály:

Hlavní studijní materiály:

BADIRU, Adedeji Bodunde a Olufemi Abayomi OMITAOMU. Handbook of industrial engineering equations, formulas, and calculations. Boca Raton: CRC Press/Taylor & Francis, ©2011. xxxii, [411] p. ISBN 978-1-4200-7627-1.

LAW, Averill M. Simulation modeling and analysis. Fifth edition. New York: McGraw-Hill Education, 2015. xviii, 776 stran, 4 nečíslované strany obrazových příloh. McGraw-Hill international editions. ISBN 978-1-259-25438-3.

KAVAN, Michal. Výrobní a provozní management. 1. vyd. Praha: Grada, 2002. 424 s. Expert. ISBN 80-247-0199-5.

CHUNDELA, Lubor. Ergonomie. 3. vyd. V Praze: České vysoké učení technické, 2013. 173 s. ISBN 978-80-01-05173-3.

Doporučené studijní materiály:

ZELENKA, Antonín. Projektování výrobních systémů. 1. vyd. Praha: Vydavatelství ČVUT, 1995. 365 s. ISBN 80-01-01302-2.

ZELENKA, Antonín, VOLF, Luděk a POSKOČILOVÁ, Antonie. Projektování výrobních systémů: návody na cvičení. Vyd. 1. V Praze: České vysoké učení technické, 2009. 150 s. ISBN 978-80-01-04394-3.

SALVENDY, Gavriel. Handbook of human factors and ergonomics. 4th ed. Hoboken: Wiley, ©2012. xx, 1732 p. ISBN 978-0-470-52838-9.

STANTON, Neville et al. Handbook of human factors and ergonomics methods. Boca Raton: CRC Press, ©2005. 664 p. ISBN 0415287006.

WILSON, Lonnie. How to implement lean manufacturing. New York: McGraw-Hill, ©2010. xv, 316 p. ISBN 978-0-07-162507-4.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost KN:B-129
Scholz P.
15:00–15:45
(přednášková par. 1)
Karlovo nám.
Poč. učebna 12138
místnost KN:B-129
Scholz P.
16:00–19:15
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Karlovo nám.
Poč. učebna 12138
Čt

místnost KN:B-129
Scholz P.
12:30–16:45
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Karlovo nám.
Poč. učebna 12138
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6288306.html