Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Právo v podnikání

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2383109 Z 3 2P+1C česky
Garant předmětu:
Václav Pilík
Přednášející:
Václav Pilík
Cvičící:
Václav Pilík
Předmět zajišťuje:
ústav řízení a ekonomiky podniku
Anotace:

Předmět seznamuje studenty s legislativním rámcem podnikatelské činnosti, ve které budou absolventi ve své budoucí praxi převážně působit, ať již jako podnikající osoby, případně osoby v závislé činnosti. Předmět se proto zaměřuje nejen na obecné otázky právního režimu podnikání dle občanského zákoníku a některých zvláštních zákonů, ale je potřebné zvládnout též podstatu dalších právních institutů, které s podnikáním souvisejí a jsou zejména předpokladem úspěšného a správného výkonu této činnosti.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Pojem a právní úprava podnikatelské činnosti v ČR a EU.

2.Podnikatelé a jejich členění.

3.Obchodní firma. Právní jednání podnikatelů.

4.Základy živnostenského práva.

5.Obchodní rejstřík.

6.Obchodní korporace I.

7.Obchodní korporace II.

8.Přeměny obchodních společností

9.Závazkové vztahy.

10.Odpovědnost ze závazkových vztahů.

11.Pracovněprávní vztahy při podnikání.

12.Vybrané otázky cenných papírů.

13.Insolvence podnikatelů.

Osnova cvičení:

1.Zastoupení při podnikání

2.Zahájení podnikání

3.Korporátní změny

4.Nejčastější smluvní typy v podnikání

5.Nejčastější smluvní typy v podnikání

6.Typy smluv v pracovněprávních vztazích

7.Základní orientace při vymáhání nároků

Cíle studia:

Absolvování předmětu by mělo studentům poskytnout praktické návody k postupům, které s problematikou souvisí, jako je získání odpovídajícího podnikatelského oprávnění, řízení ve věcech obchodního rejstříku, postup při zakládání obchodních společností, vstup do pracovněprávních vztahů a jejich ukončení a další.

Studijní materiály:

Černá Stanislava, Štenglová Ivana, Pelikánová Irena. Právo obchodních korporací. Wolters Kluwer ČR, a. s., 2015

Černá Stanislava, Štenglová Ivana, Pelikánová Irena, Dědič Jan a kolektiv. Obchodní právo - podnikatel, podnikání, závazky s účastí podnikatele. Wolters Kluwer, 2016

Štenglová Ivana, Dědič Jan, Tomsa Milan a kolektiv. Základy obchodního práva - 2. aktualizované a rozšířené vydání. Nakladatelství Leges, 2019

Bělina, Pichrt a kol .Pracovní právo, 7. vydání. C.H.Beck, 2017

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost KN:B-234
Pilík V.
12:30–14:00
(přednášková par. 1)
Karlovo nám.
Konzultační místnost U12138
místnost KN:B-234
Pilík V.
14:15–15:00
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Karlovo nám.
Konzultační místnost U12138

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6288206.html