Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Projekt I - Plánování a ekonomické hodnocení projektů

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2382989 KZ 5 1P+4C česky
Garant předmětu:
Jan Lhota
Přednášející:
Jan Lhota
Cvičící:
Jan Lhota
Předmět zajišťuje:
ústav řízení a ekonomiky podniku
Anotace:

Projekt se zaměřuje buď na produktové inovace, nebo procesní inovace. Předmětem řešení je buď inovace reálně existujícího podniku, nebo inovace vztahující se k vlastnímu zvolenému podnikatelskému záměru. V rámci řešení projektu studenti provedou podrobnou specifikaci parametrů projektu, zdůvodní rozsah a nezbytnost zvoleného řešení, charakterizují relevantní trh, zákazníky a konkurenci, provedou ekonomické a finanční hodnocení realizovatelnosti projektu, identifikují klíčová ekonomická a neekonomická rizika projektu a jejich dopadů na realizaci projektu a na jeho efektivnost.

Požadavky:

Studenti zpracovávají projekt v souladu s jednotlivými specifikovanými kroky. Výuka probíhá formou konzultací. Během semestru studenti předkládají ke kontrole řešení dílčích etap projektu. Na konci semestru studenti prezentují a obhajují celkové řešení projektu.

Osnova přednášek:

1.Popis projektu a cílů, kterých má být dosaženo, Specifikace předmětu projektu: a) charakteristika produktová inovace a porovnání se stávajícím produktem, b) charakteristika procesní inovace a porovnání se stávajícím procesem

2.Popis projektu a cílů, kterých má být dosaženo, Specifikace předmětu projektu: a) charakteristika produktová inovace a porovnání se stávajícím produktem, b) charakteristika procesní inovace a porovnání se stávajícím procesem

3.Popis projektu a cílů, kterých má být dosaženo, Specifikace předmětu projektu: a) charakteristika produktová inovace a porovnání se stávajícím produktem, b) charakteristika procesní inovace a porovnání se stávajícím procesem

4.Podrobná specifikace parametrů pořizovaných investic, porovnání se stávajícím (výchozím) stavem. Zdůvodnění rozsahu a nezbytnosti zvoleného řešení pro zajištění výstupu projektu. Popis veškerých pozitivních a negativních vlivů plynoucích z realizace projektu v jeho jednotlivých etapách

5.Podrobná specifikace parametrů pořizovaných investic, porovnání se stávajícím (výchozím) stavem. Zdůvodnění rozsahu a nezbytnosti zvoleného řešení pro zajištění výstupu projektu. Popis veškerých pozitivních a negativních vlivů plynoucích z realizace projektu v jeho jednotlivých etapách

6.Podrobná specifikace parametrů pořizovaných investic, porovnání se stávajícím (výchozím) stavem. Zdůvodnění rozsahu a nezbytnosti zvoleného řešení pro zajištění výstupu projektu. Popis veškerých pozitivních a negativních vlivů plynoucích z realizace projektu v jeho jednotlivých etapách

7.Popis trhu a jeho vývoje, definice zákaznických segmentů. Popis konkurence - analýza nabídky, výčet hlavních konkurenčních firem, jejich podíl na trhu, srovnání navrhovaného řešení s konkurencí. Analýza poptávky – potenciální odběratelé a dodavatelé. Předpokládaný objem budoucích prodejů v hmotných jednotkách, projekce předpokládaných tržeb v čase, možné substituty výrobku, marketingová strategie, popis výrobku – cena, propagace, distribuce

8.Popis trhu a jeho vývoje, definice zákaznických segmentů. Popis konkurence - analýza nabídky, výčet hlavních konkurenčních firem, jejich podíl na trhu, srovnání navrhovaného řešení s konkurencí. Analýza poptávky – potenciální odběratelé a dodavatelé. Předpokládaný objem budoucích prodejů v hmotných jednotkách, projekce předpokládaných tržeb v čase, možné substituty výrobku, marketingová strategie, popis výrobku – cena, propagace, distribuce

9.Popis trhu a jeho vývoje, definice zákaznických segmentů. Popis konkurence - analýza nabídky, výčet hlavních konkurenčních firem, jejich podíl na trhu, srovnání navrhovaného řešení s konkurencí. Analýza poptávky – potenciální odběratelé a dodavatelé. Předpokládaný objem budoucích prodejů v hmotných jednotkách, projekce předpokládaných tržeb v čase, možné substituty výrobku, marketingová strategie, popis výrobku – cena, propagace, distribuce

10.Popis hlavních ekonomických cílů projektu, ekonomické a finanční hodnocení realizovatelnosti projektu. Predikce nákladů a výnosů projektu. Rozpočet projektu po položkách. Citlivostní analýza rizik – určení klíčových ekonomických a neekonomických rizik projektu a jejich dopadů na realizaci projektu a na jeho efektivnost včetně opatření k eliminaci těchto rizik. Způsob financování projektu.

11.Popis hlavních ekonomických cílů projektu, ekonomické a finanční hodnocení realizovatelnosti projektu. Predikce nákladů a výnosů projektu. Rozpočet projektu po položkách. Citlivostní analýza rizik – určení klíčových ekonomických a neekonomických rizik projektu a jejich dopadů na realizaci projektu a na jeho efektivnost včetně opatření k eliminaci těchto rizik. Způsob financování projektu.

12.Popis hlavních ekonomických cílů projektu, ekonomické a finanční hodnocení realizovatelnosti projektu. Predikce nákladů a výnosů projektu. Rozpočet projektu po položkách. Citlivostní analýza rizik – určení klíčových ekonomických a neekonomických rizik projektu a jejich dopadů na realizaci projektu a na jeho efektivnost včetně opatření k eliminaci těchto rizik. Způsob financování projektu.

13.Závěrečná část – prezentace projektu

Osnova cvičení:

1.Popis projektu a cílů, kterých má být dosaženo, Specifikace předmětu projektu: a) charakteristika produktová inovace a porovnání se stávajícím produktem, b) charakteristika procesní inovace a porovnání se stávajícím procesem

2.Popis projektu a cílů, kterých má být dosaženo, Specifikace předmětu projektu: a) charakteristika produktová inovace a porovnání se stávajícím produktem, b) charakteristika procesní inovace a porovnání se stávajícím procesem

3.Popis projektu a cílů, kterých má být dosaženo, Specifikace předmětu projektu: a) charakteristika produktová inovace a porovnání se stávajícím produktem, b) charakteristika procesní inovace a porovnání se stávajícím procesem

4.Podrobná specifikace parametrů pořizovaných investic, porovnání se stávajícím (výchozím) stavem. Zdůvodnění rozsahu a nezbytnosti zvoleného řešení pro zajištění výstupu projektu. Popis veškerých pozitivních a negativních vlivů plynoucích z realizace projektu v jeho jednotlivých etapách

5.Podrobná specifikace parametrů pořizovaných investic, porovnání se stávajícím (výchozím) stavem. Zdůvodnění rozsahu a nezbytnosti zvoleného řešení pro zajištění výstupu projektu. Popis veškerých pozitivních a negativních vlivů plynoucích z realizace projektu v jeho jednotlivých etapách

6.Podrobná specifikace parametrů pořizovaných investic, porovnání se stávajícím (výchozím) stavem. Zdůvodnění rozsahu a nezbytnosti zvoleného řešení pro zajištění výstupu projektu. Popis veškerých pozitivních a negativních vlivů plynoucích z realizace projektu v jeho jednotlivých etapách

7.Popis trhu a jeho vývoje, definice zákaznických segmentů. Popis konkurence - analýza nabídky, výčet hlavních konkurenčních firem, jejich podíl na trhu, srovnání navrhovaného řešení s konkurencí. Analýza poptávky – potenciální odběratelé a dodavatelé. Předpokládaný objem budoucích prodejů v hmotných jednotkách, projekce předpokládaných tržeb v čase, možné substituty výrobku, marketingová strategie, popis výrobku – cena, propagace, distribuce

8.Popis trhu a jeho vývoje, definice zákaznických segmentů. Popis konkurence - analýza nabídky, výčet hlavních konkurenčních firem, jejich podíl na trhu, srovnání navrhovaného řešení s konkurencí. Analýza poptávky – potenciální odběratelé a dodavatelé. Předpokládaný objem budoucích prodejů v hmotných jednotkách, projekce předpokládaných tržeb v čase, možné substituty výrobku, marketingová strategie, popis výrobku – cena, propagace, distribuce

9.Popis trhu a jeho vývoje, definice zákaznických segmentů. Popis konkurence - analýza nabídky, výčet hlavních konkurenčních firem, jejich podíl na trhu, srovnání navrhovaného řešení s konkurencí. Analýza poptávky – potenciální odběratelé a dodavatelé. Předpokládaný objem budoucích prodejů v hmotných jednotkách, projekce předpokládaných tržeb v čase, možné substituty výrobku, marketingová strategie, popis výrobku – cena, propagace, distribuce

10.Popis hlavních ekonomických cílů projektu, ekonomické a finanční hodnocení realizovatelnosti projektu. Predikce nákladů a výnosů projektu. Rozpočet projektu po položkách. Citlivostní analýza rizik – určení klíčových ekonomických a neekonomických rizik projektu a jejich dopadů na realizaci projektu a na jeho efektivnost včetně opatření k eliminaci těchto rizik. Způsob financování projektu.

11.Popis hlavních ekonomických cílů projektu, ekonomické a finanční hodnocení realizovatelnosti projektu. Predikce nákladů a výnosů projektu. Rozpočet projektu po položkách. Citlivostní analýza rizik – určení klíčových ekonomických a neekonomických rizik projektu a jejich dopadů na realizaci projektu a na jeho efektivnost včetně opatření k eliminaci těchto rizik. Způsob financování projektu.

12.Popis hlavních ekonomických cílů projektu, ekonomické a finanční hodnocení realizovatelnosti projektu. Predikce nákladů a výnosů projektu. Rozpočet projektu po položkách. Citlivostní analýza rizik – určení klíčových ekonomických a neekonomických rizik projektu a jejich dopadů na realizaci projektu a na jeho efektivnost včetně opatření k eliminaci těchto rizik. Způsob financování projektu.

13.Závěrečná část – prezentace projektu

Cíle studia:

Cílem projektu je především naučit studenty vyhledávat a analyzovat potřebná vstupní data, vést je ke vnímání souvislostí mezi daty, jevy a procesy, rozvíjet jejich kreativitu a dovednosti, obhajovat a prezentovat své návrhy a řešení.

Studijní materiály:

CHVALOVSKÝ, V., Řízení projektů aneb překážkový běh na dlouhou trať. 1. vyd. ASPI, a.s., 2005. ISBN 80-7357-085-8

KOLEKTIV AUTORŮ, Národní standard kompetencí projektového řízení, 1. vyd. Brno: Společnost pro projektové řízení, 2008. ISBN 978-80-214-3665-7.

POSTER, K., APPLEGARTH, M., Projektový management, 1. vyd. Praha: Portál, s.r.o., 2006. ISBN 80-7367-141-7.

SIEBER, Patrik. Studie proveditelnosti (Feasibility Study): metodická příručka [online]. 2004 [cit. 2011-12-28]. Dostupné z: http://www.strukturalni-fondy.cz/Upload/Rizeni-fondu-EU/Metodika-zpracovani-studie-proveditelnosti

TIDD J.,BESSANT J.,PAVITT K. Řízení inovací, Computer Press, Brno 2007, 9788025114667

PITRA Z. Management inovačních aktivit, Professional Publishing, Praha 2006,808694610X

JÁČ I. RYDVALOVÁ P.,ŽIŽKA M. Inovace v malém a středním podnikání, Computer Press, Brno 2005,8025108538

VLČEK R. Management hodnotových inovací, Management Press, Praha 2008, 9788072611645

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost KN:B-234
Lhota J.
14:15–15:00
(přednášková par. 1)
Karlovo nám.
Konzultační místnost U12138
místnost KN:B-234
Lhota J.
15:00–18:30
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Karlovo nám.
Konzultační místnost U12138
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6288106.html