Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Inženýrská statistika

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2381148 Z,ZK 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Barbora Stieberová
Přednášející:
Barbora Stieberová
Cvičící:
Barbora Stieberová
Předmět zajišťuje:
ústav řízení a ekonomiky podniku
Anotace:

Předmět Inženýrská statistika je zaměřen na vysvětlení statistických metod využitelných v technicko-ekonomické praxi. Obsahuje základní i pokročilé statistické metody – popisnou statistiku, regresní analýzu jednonásobnou i vícenásobnou, pravděpodobnostní rozdělení spojitá a diskrétní, intervalové odhady, ověřování statistických hypotéz, analýzu rozptylu, analýzu časových řad, metody vícerozměrné analýzy dat – shlukovou a diskriminační analýzu.

Požadavky:

Aktivní účast na cvičeních, 50% úspěšnost v průběžných testech, zpracování a předložení zadaných příkladů.

Osnova přednášek:

1.Metody popisné statistiky

2.Regresní a korelační analýza jednonásobná i vícenásobná

3.Náhodné veličiny – jednorozměrné i dvourozměrné

4.Teoretické pravděpodobnostní modely (rozdělení) – diskrétní a spojité

5.Limitní vlastnosti náhodných veličin, aproximace a vyrovnání

6.Náhodný výběr a výběrová rozdělení a exaktní rozdělení

7.Statistický odhad bodový a intervalový

8.Ověřování statistických hypotéz - parametrické testy

9.Ověřování statistických hypotéz - neparametrické testy

10.Analýza rozptylu

11.Vícerozměrná analýza dat – shluková analýza, diskriminační analýza

12.Analýza časových řad

13.Indexní analýza, opakování

Osnova cvičení:

1.Metody popisné statistiky, základy práce s SPSS

2.Regresní a korelační analýza jednonásobná i vícenásobná

3.Náhodné veličiny – jednorozměrné i dvourozměrné, kontingenční tabulka

4.Teoretické pravděpodobnostní modely (rozdělení) – diskrétní a spojité

5.Limitní vlastnosti náhodných veličin

6.Test, Aproximace a vyrovnání

7.Statistický odhad bodový a intervalový

8.Ověřování statistických hypotéz - parametrické testy

9.Ověřování statistických hypotéz - neparametrické testy

10.Analýza rozptylu

11.Vícerozměrná analýza dat – shluková analýza a diskriminační analýza

12.Analýza časových řad

13.Test, opakování ke zkoušce

Cíle studia:

Cílem předmětu je naučit studenty aplikovat vybrané statistické metody v technicko-ekonomické praxi, při řízení průmyslových podniků. Využití MS Excel a SPSS Statistics při zpracování úloh.

Studijní materiály:

Kožíšek, J., B. Stieberová: Statistika v příkladech, Praktické aplikace řešené v MS Excel, Verlag Dashofer, 2012

Kožíšek, J., B. Stieberová, Žilka, M.: Rozhodovací modely pro manažery v průmyslové praxi, VČVUT 2020

Marek, L. a kol.: Statistika v příkladech, Professional Publishing, 2015

Meloun, M.: Statistická analýza vícerozměrných dat v příkladech, Karolinum, 2017

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt

místnost KN:B-129
Stieberová B.
09:00–10:30
(přednášková par. 1)
Karlovo nám.
Poč. učebna 12138
místnost KN:B-129
Stieberová B.
10:45–12:15
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Karlovo nám.
Poč. učebna 12138
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6287806.html