Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Management výroby I.

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2381133 Z,ZK 4 2P+2C česky
Garant předmětu:
Michal Kavan
Přednášející:
Michal Kavan
Cvičící:
Michal Kavan, Václav Michalec
Předmět zajišťuje:
ústav řízení a ekonomiky podniku
Anotace:

Kurz je projektově orientován na logické řešení konkrétních, návazných a typických výrobně manažerských úloh. Tomu odpovídá i způsob výuky v kurzu a podmínky jeho úspěšného zakončení. Kurz je zaměřen na převládající moderními filozofie a přístupy budování produktivního výrobního systému podniku. Předmět se věnuje správnému postupu tvorby výrobních strategií a výrobnímu plánování, založeného na prognózování, řízení neproduktivního kapitálu, vázaného ve výrobě, řízení zásob a agregátním rozvrhování.

Požadavky:

Požadované předběžné znalosti: Absolvování kurzu: Management a ekonomika podniku.

Požadavky na studenty:

Zpracování všech zadaných úloh, jejich prezentace a obhájení řešení.

Zpracování semestrální práce.

Získání alespoň 50% z průběžných testů.

Předepsaná docházka na kurz.

Osnova přednášek:

1.Cíle, struktura a úkoly kurzu. Role výrobního manažera. Základní prvky podnikového systému řízení ve vazbě na výrobní management. Jeho cíl a současné trendy.

2.Charakteristika výroby, základní úkoly moderního výrobního managementu, tendence vývoje.

3.Podnikatelské řízení výrobních činností, moderní výrobní strategie

4.Technický rozvoj podniku, řízení změny ve výrobě.

5.Charakteristika produktivity a kapacitní rozvrhování výroby.

6.Uspořádání výrobního procesu (Facility Layout).

7.Vyvažování výrobního toku

8.Zásady výrobního systému Toyoty

9.Ekonomika v řízení výrobního systému

10.Technická příprava nové výroby, řízení inovací.

11.Projektování hladkého výrobního toku.

12.Rozvrhování výrobních procesů a procesní řízení.

13.Závěr, rekapitulace, shrnutí základních poznatků a diskuse k obsahu a přínosech kurzu.

Osnova cvičení:

1.Uvedení do programu kurzu. Pravidla práce před cvičením a na cvičení. Tvorba týmů pro semestrální práci.

2.Výpočty provázející bod zvratu, vyrobit, či kooperovat.

3.Podnikatelské výpočty směřující k internacionalizaci výrobní strategie.

4.Seminář k implementacím Průmyslu 4.0.

5.Výpočty produktivity a kapacitních rozvrhů výroby.

6.Výpočty produktivního Uspořádání výrobního procesu (Facility Layout).

7.Výpočty vyvažování výrobního toku.

8.Výpočty kanbanů.

9.Ekonomické výpočty pro řízení výrobního systému.

10.Výpočty cenových kalkulací a technické přípravy nové výroby, inovací.

11.Příprava projektu hladkého výrobního toku.

12.Výpočty při mapování toku hodnot VSM.

13.Závěr, rekapitulace, shrnutí základních poznatků a diskuse k obsahu a přínosech kurzu.

Cíle studia:

Cílem kurzu je naučit studenty jak zvládat výrobní a provozní management produktivním a praktickým způsobem. Studenty seznamuje se základy konstrukční a technologické přípravy inovací produktů. Rozvíjí technické znalosti studentů, které seznamuje s nejnovějšími inovacemi výrobních technologií. Zároveň studenty učí důležitým manažerským dovednostem. Získané znalosti jsou dobře uplatnitelné při řešení praktických problémů v diplomových pracích i při zaměstnání nejen v průmyslu. Výuka vhodně integruje znalosti řady souvisejících manažerských a technických předmětů. Zároveň reaguje na aktuální požadavky podnikové praxe a zahraniční spolupráce zemí EU.

Studijní materiály:

Kavan, M.: Výrobní management I., vydavatelství ČVUT 1999, ISBN 80-01-02068-1.

Kavan M.: Výrobní a provozní management, Grada Publishing, 2002. ISBN 80-247-0199-5.

Kavan M.: Výrobní management, skripta ČVUT, 2006. ISBN 80-01-03445-3.

Henk Zijm, Matthias Klumpp, Alberto Regattieri, Sunderesh Heragu: Operations, Logistics and Supply Chain Management, Springer 2019, 978-3-319-92446-5, 978-3-319-92447-2.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost KN:B-234
Kavan M.
09:45–11:30
(přednášková par. 1)
Karlovo nám.
Konzultační místnost U12138
Út
St
Čt
místnost KN:B-130
Michalec V.
10:45–12:15
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Karlovo nám.
Učebna 12138

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6287706.html