Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Inženýrská ekonomie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2383066 Z 3 2P+1C+0L česky
Garant předmětu:
Jan Lhota
Přednášející:
Jan Lhota
Cvičící:
Jan Lhota
Předmět zajišťuje:
ústav řízení a ekonomiky podniku
Anotace:

Anotace:Předmět inženýrská ekonomie je naučit posluchače teoriím chování ekonomických subjektů, shrnutých pod pojmy spotřebitelů a výrobců a jejich interakce na trhu. Je předpokladem pro pochopení širších souvislostí mezi ekonomickými kategoriemi, se kterými setkají jako manažeři podniků. Posluchači budou stručně poučeni o zákonitostech národního hospodářství a národohospodářských agregátech. Pochopí principy aplikovaných mikroekonomických zákonitostí v podnikových manažerských informacích a jejich prezentaci.

Požadavky:

Ověření studijních výsledků: průběžné písemné práce, týmová práce - semestrální práce, docházka

Osnova přednášek:

1.Úvod do mikroekonomie, teorie spotřebitele

2.Teorie užitku, zobrazení užitku spotřebitele

3.Optimální situace spotřebitele, odvození poptávkové funkce

4.Cenová pružnost poptávky

5.Teorie nákladů

6.Teorie výnosů a zisku, maximalizace zisku, teorie produkce a chování výrobce

7.Produkční funkce

8.Vznik makroekonomie

9.Národohospodářské agregáty a jejich význam

10.Fungování národního hospodářství

11.Vznik systému národních účtů

12.Funkce bilančního informačního systému podniku

13.Prezentace manažerských informací

Osnova cvičení:

1.Modely v ekonomice, proměnné modelu, rovnice modelu,

2.Funkce užitku, její vyjádření, vztah mezi celkovým a mezním užitkem

3.Optimalizace užitečnosti - rovnocenné metody výpočtu

4.Výpočet bodové pružnosti poptávkové funkce, matematické odvození poptávkové funkce

5.Linearní a nelineární nákladové modely a jejich optimalizace,analýza,zhodnocení

6.Produkční funkce a smysl výpočtů, prováděných s produkční funkcí

7.Kombinace nákladově-výnosových funkcí a jejich analýza

8.Maximalizace zisku a teorie výrobních faktorů

9.Modelování tržních situací nákladově - výnosovými modely

10.Zjišťování národohospodářských agregátů - základní výpočty

11.Význam bilancování pro ekonomii

12.Vznik první bilance -rozvahy a její manažerský význam

13.Vznik druhé bilance výsledovky - dvě formy bilanční rovnice

Cíle studia:

Posláním předmětu inženýrská ekonomie je naučit posluchače teoriím chování ekonomických subjektů, shrnutých pod pojmy spotřebitelů a výrobců a jejich interakce na trhu. Je předpokladem pro pochopení širších souvislostí mezi ekonomickými kategoriemi, se kterými setkají jako manažeři podniků. Posluchači budou stručně poučeni o zákonitostech národního hospodářství a národohospodářských agregátech. Pochopí principy aplikovaných mikroekonomických zákonitostí v podnikových manažerských informacích a jejich prezentaci. Výklad využívá aparát matematiky běžný na technických universitách.

Studijní materiály:

Literatura základní:

SAMUELSON,P.A., NORDHAUS, W.D., Ekonomie, 19.vyd. Praha: Svoboda 2013, 715.s ISBN 978-80-205-0629-0.

MACÍK, K. Mikroekonomie. Vyd. 3., přeprac. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2007, 202 s. ISBN 978-80-01-03806-2.

VYSUŠIL, J. Národní účty a meziodvětvové vztahy. Praha: Academia, 2002.128s ISBN 800-200-1010-6.

MRKOSOVÁ, Jitka. Účetnictví 202X: učebnice pro SŠ a VOŠ. Brno: Edika, 2020. Daně a účetnictví (Edika). ISBN 978-80-266-1514-9.

Literatura doporučená:

BLANK, Leland T. a Anthony J. TARQUIN. Engineering economy. Eighth edition. New York: McGraw-Hill Education, 2017. ISBN 978-0-07-352343-9.

SLOMAN, John a Elizabeth JONES. Essential economics for business. Fourth edition. Harlow, England: Pearson, 2014. ISBN 978-1-292-00080-0

MOSS, David A. A concise guide to macroeconomics: what managers, executives, and students need to know. Second edition. Boston, Masschusetts: Harvard Business Review Press, [2014].

PERLOFF, Jeffrey M. Microeconomics. 8th edition. New York, NY: Pearson, [2018]. ISBN 978-0134519531.

AGRAWAL, Ajay, Joshua GANS a Avi GOLDFARB. Prediction machines: the simple economics of artificial intelligence. Boston, Massachusetts: Harvard Business Review Press, [2018]. ISBN 9781633695672.

PESCH, Heinrich Rupert J. EDERER. Ethics and the national economy. Norfolk, VA: IHS Press, 2004. ISBN 978-0971828650.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost KN:B-234
Lhota J.
08:00–09:45
(přednášková par. 1)
Karlovo nám.
Konzultační místnost U12138
místnost KN:B-234
Lhota J.
09:45–10:30
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Karlovo nám.
Konzultační místnost U12138

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6287606.html