Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Ekonomická statistika

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
126EKST Z,ZK 4 1P+2C česky
Garant předmětu:
Daniel Macek
Přednášející:
Božena Kadeřábková, Daniel Macek
Cvičící:
Daniel Macek
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví
Anotace:

Obsahem předmětu je aplikovaná ekonomická statistika. Seznámení se statistickou teorií a následným aplikování na řešených příkladech.

Požadavky:

nejsou

Osnova přednášek:

1.Úvod do statistiky, popisná statistika

2.Testování hypotéz

3.Kontingenční analýza – kontingenční tabulka, McNemarův test

4.Korelační analýza, Jednofaktorová analýza rozptylu – ANOVA

5.Regresní analýza

6.Časové řady

7.Indexní analýza - bazické a řetězové indexy, individuální a složené indexy

Osnova cvičení:

1.Popisná statistika – četnosti, míry polohy a variability

2.Popisná statistika – rozklad rozptylu

3.Testování statistických hypotéz – test o relativní četnosti, test o střední hodnotě

4.Testování statistických hypotéz – test o rovnosti středních hodnot, test o rozptylu

5.Testování statistických hypotéz – test o shodě dvou rozptylů, Chí-kvadrát test dobré shody

6.Kontingenční analýza – kontingenční tabulka, McNemarův test

7.Jednofaktorová analýza rozptylu – ANOVA

8.Korelační analýza – Pearsonův korelační koeficient, Spearmenův pořadový koeficient korelace

9.Regresní analýza - přímková regrese

10.Regresní analýza - regresní parabola

11.Časové řady - popisné charakteristiky, průměry, míry dynamiky

12.Časové řady - analýzy, sezónní složky

13.Indexní analýza - bazické a řetězové indexy, individuální a složené indexy

Cíle studia:

Zorientování se v problematice ekonomické statistiky. Schopnost používat a interpretovat statistické analýzy z ekonomického pohledu.

Studijní materiály:

!Tomáš K.: Statistika v příkladech pro stavební inženýry. ČVUT 2014. ISBN 978-80-01-05593-9.

!Jarušková D., Hála M.: Pravděpodobnost a matematická statistika - Příklady, skripta ČVUT, 2016. ISBN 978-80-01-04828-3.

?GIOVANNINI, Enrico. Ekonomická statistika srozumitelně: z pohledu OECD. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010. ISBN 978-80-7357-536-6..

?Dolejš, Josef. Ekonomická statistika. Hradec Králové: Gaudeamus, 2013. ISBN 9788074352751.

?Marek, Luboš. Statistika v příkladech. Druhé vydání. Praha: Kamil Mařík - Professional Publishing, 2015. ISBN 9788074311536.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:B-377

08:00–09:50
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Thákurova 7 (budova FSv)
B377
Út
místnost TH:B-377

08:00–09:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B377
místnost TH:C-221

14:00–15:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
C221
St
místnost TH:B-377

12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (budova FSv)
B377
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6280006.html