Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Technologie pro Smart Cities

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
14TSC Z,ZK 6 3P+2C
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav aplikované informatiky v dopravě
Anotace:

Každá technologie bude popsána i s ohledem na své systémové (performační) parametry jako jsou bezpečnost, spolehlivost, integrita, kontinuita, atd. Nedílnou součástí prezentace technologických možností budou i ekonomické modely provozu, které jsou pro rozhodování o využití daných technologií důležité. Ve vybraných oblastech bude analyzována i legislativní stránka nasazení technologií a to s ohledem např. na GDPR, atd.

Požadavky:

systémová analýza

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je představit dílčí technologie používané při řešení problematiky chytrých měst a to z pohledu základních principů, podmínek využití a možností integrace do nadstavbových komponent.

Studijní materiály:

Svítek M., Postránecký M. a kolektiv.: Města budoucnosti, NADATUR, 2018, 392 stran, ISBN 978-80-7270-058-5.

Zelinka T., Svítek M.: Telekomunikační řešení pro informační systémy síťových odvětví, Grada 2009, 218 stran, ISBN 978

Poznámka:

(přejmenován na 17TSC)

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6215606.html