Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Pokročilé vestavné systémy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
NI-PVS Z,ZK 4 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra číslicového návrhu
Anotace:

Předmět je zaměřen na procesory a mikrokontroléry ARM a jejich použití v široké škále aplikační oblastí. Předmět se dotýká řady pokročilých témat jako je podpora počítačové bezpečnosti, záznamem dat na velkokapacitní média, řízení motorů, zpracování signálu, řízení a regulace a průmyslové komunikace. V předmětu studenti získají jak teoretické, tak praktické zkušenostmi s reálnými systémy.

Požadavky:

Programming in C, Linux OS

Osnova přednášek:

1. Architektura procesoru ARM

2. Vývojové prostředky pro procesory ARM

3. Periferní obvody procesorů ARM

4. Optimalizace spotřeby v mikrokontrolérech

5. Podpora počítačové bezpečnosti v mikrokontrolérech

6. Pokročilé senzory (MEMS, teploty, vlhkosti, ultrazvuk, GPS)

7. USB host, záznam dat na velkokapacitní média, SD karty

8. Zpracování signálu (filtrace, FFT), signálové procesory

9. Řízení stejnosměrných a krokových motorů

10. Zpětná vazba, spojitá, nespojitá a číslicová regulace, regulátor PID

11. Průmyslové sběrnice a komunikace (průmyslový Ethernet, Modbus, Fieldbus, CAN)

12. Linuxové platformy, smíšené platformy GPU, FPGA

13. Rezerva

Osnova cvičení:

Náplní cvičení je sada laboratorních úloh, které probíhají nad reálnými zařízeními typu meteorologická stanice se sběrem dat, řízení rychlosti otáček motoru s inkrementálním čidlem, ovládání modulů v automobilu přes sběrnici CAN apod. Úlohy vždy zahrnují několik tématických oblastí z přednášek.

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty s pokročilými vestavnými systémy na bázi procesoru ARM. Studenti se naučí architekturu a periferní obvody moderních procesorů ARM, včetně vývoje aplikací v jazyce C. V předmětu jsou zařazeny aplikace z oblastí řízení motorů, zpracování signálu, průmyslové sběrnice, průmyslová komunikace, zpracování dat ze senzorů.

Studijní materiály:

Noergaard, T.: Embedded System Architecture. Elsevier Inc., 2005. ISBN: 0-7506-7792-9

Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://courses.fit.cvut.cz

Další informace:
https://courses.fit.cvut.cz
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6165806.html