Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Algoritmická teorie her

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
NI-ATH Z,ZK 4 2P+2C česky
Garant předmětu:
Tomáš Valla
Přednášející:
Tomáš Valla
Cvičící:
Dušan Knop, Tomáš Valla
Předmět zajišťuje:
katedra teoretické informatiky
Anotace:

Klasická teorie her je oblastí matematiky, která má široké aplikace ve

společenských vědách, zejména ekonomii, biologii, politice a informatice. Tato

teorie se snaží podchytit chování účastníků (hráčů) určité kompetitivní

činnosti zavedením matematického modelu a studiem strategií hráčů. Tradiční

úkolem klasické teorie her je nalézání rovnovážných bodů, tzv. ekvilibrií. To

jsou stavy hry, ve kterých všichni hráči zaujali takovou strategii, kterou se

jim již nevyplatí měnit.

Vzhledem k současnému rozvoji výpočetní techniky, internetu, sociálních sítí, online

aukcí, reklamy, multiagentních systémů a dalších konceptů

se dostává do popředí zájmu algoritmická stránka věci.

Kromě otázek existenčního charakteru tedy studujeme i otázky efektivního nalezení

efektivních řešení různých konceptů v herně teoretických problémech.

V rámci tohoto předmětu vybudujeme základy teorie her mnoha hráčů,

koncepty řešení (tedy typicky rovnovážných stavů tzv. ekvilibrií) a metody jejich

efektivního výpočtu.

Předmět je zaměřen na teoretickou analýzu her a budováni jejich teorie, nikoli na praktické programování herních algoritmů, zabývá se tedy čistě matematickým aspektem věci. Předmět vyžaduje samostatnou práci studentů, jejich schopnost matematicky myslet, analyzovat a dokazovat.

Předmět je vhodný i pro bakalářské studenty ve třeťáku, kteří za sebou mají nějaký úvod do teorie grafů, i pro doktorské studenty, kteří z něj mohou čerpat výzkumná témata.

Požadavky:

* nebát se obtížné matematiky

* základy teorie grafů a kombinatoriky a algebry

Osnova přednášek:

1) úvod do teorie her 1

2) úvod do teorie her 2

3) problematika nalezení Nashova ekvilibria a třída PPAD 1

4) problematika nalezení Nashova ekvilibria a třída PPAD 2

5) problematika nalezení Nashova ekvilibria a třída PPAD 3

6) teorie voleb, impossibility theorems 1

7) teorie voleb, impossibility theorems 2

8) teorie voleb, impossibility theorems 3

9) gerry mandering

10) kombinatorické aukce

11) mechanism design

12) efektivita ekvilibrií

Osnova cvičení:

Tématické příklady zaměřené na hlubší pochopení látky probírané na přednáškách a na analýzu jednodušších her. Samostatná analýza her a dokazování tvrzení.

Cíle studia:

Cíle přednášky

* Seznámit se s základy klasické teorie her.

* Seznámit se s základy algoritmické teorie her.

* Získat přehled v dalších specializovaných partiích algoritmické teorie her.

Studijní materiály:

Nisan, Roughgarden, Tardos, Vazirani: Algorithmic Game Theory

Dresher: The mathematics of games of strategy

Cramton, Shoham, Steinberg: Combinatorial Auctions

Brandt, Conitzer, Endriss, Lang, Procaccia: Handbook of Computational Social Choice

Rothe: Economics and Computation: An Introduction to Algorithmic Game Theory, Computational Social Choice, and Fair Division

Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://courses.fit.cvut.cz/MI-ATH/

Další informace:
https://courses.fit.cvut.cz/MI-ATH/
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 11. 12. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6158006.html