Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Vědecké myšlení

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
NI-VEM KZ 2 1P+1C česky
Garant předmětu:
Petr Klán
Přednášející:
Petr Klán
Cvičící:
Tomáš Houdek, Petr Klán, Helena Štorchová
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Cílem předmětu je seznámení s vědeckou metodou a jejím pohledem na objevování řádu a zákonů vesmíru, včetně aspektů lidského života. Kombinuje použití vědecké metody v přírodních vědách, matematice, informatice a humanitních vědách. Dalším cílem je uvedení do pravidel a náležitostí vědecké komunikace s použitím výzkumných článků a posterů.

Požadavky:

Bez požadavků.

Osnova přednášek:

1.Vědecká metoda.

2.Historie vědy a vědecké teorie.

3.Lidská existence, transcendentní a netranscendentní přístup.

4.Redukcionismus, holismus a druhy času.

5.Řešení těžkých problémů, grit, analogie a jazyk matematiky.

6.Řeč obrázků a grafů a odborná komunikace.

Osnova cvičení:

1.Věda jako pojem; Historické souvislosti vědy.

2.Etické problémy vědy.

3.Řešení těžkých problémů, mindmaps, brainstorming.

4.Vědecká teorie.

5.Metodologie řešení vědeckého projektu.

6.Odborná komunikace: konference, články, postery.

Cíle studia:
Studijní materiály:

1.Klán, P. (2018). Kniha vědeckého výzkumu. TIGRIS.

2.Rosen, J. (2010). Lawless Universe. Science and the Hunt for Reality. The John Hopkins University Press.

3.Kuhn, T.S. (1997): Struktura vědeckých revolucí. Oikoymenh.

Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/view.php?id=2733

Další informace:
https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/view.php?id=2733
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost TH:A-s134
Klán P.
12:45–14:15
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
As134
Čt
místnost T9:348
Houdek T.
Štorchová H.

11:00–12:30
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
NBFIT PC ucebna
místnost T9:348
Houdek T.
Štorchová H.

12:45–14:15
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 102)

Dejvice
NBFIT PC ucebna

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6143806.html