Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Aplikovaná optika

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BAB37APO Z,ZK 4 2P+2L česky
Garant předmětu:
Petr Páta
Přednášející:
Jan Bednář, Lukáš Krauz, Petr Páta
Cvičící:
Jan Bednář, Lukáš Krauz, Petr Páta
Předmět zajišťuje:
katedra radioelektroniky
Anotace:

Předmět se zabývá základy teorie a aplikace geometrické a vlnové optiky. Základní popis optického záření. Zdroje a detektory optického záření. Základy radiometrie a fotometrie. Základy zobrazovací optiky. Parametry a návrh optických prvků a soustav. Vady optického zobrazení (aberace). Základy vlnové optiky. Interference, difrakce a polarizace světla. Optické přístroje a jejich parametry. Optické přístroje a metody pro biologii a medicínu.

Požadavky:

Předpokládá se znalost základního kurzu fyziky, matematické analýzy.

Osnova přednášek:

1. Historický úvod a souvislosti

2. Optické záření a jeho vlastnosti

3. Zdroje a detektory optického záření

4. Základy radiometrie, fotometrie a kolorimetrie

5. Základní principy geometrické optiky (včetně maticového popisu)

6. Zobrazování pomocí optických prvků a soustav

7. Základní výpočty optických soustav, Zemax Optics Studio

8. Parametry optických prvků a soustav (včetně rozlišovací schopnosti)

9. Vady optického zobrazení (aberace)

10. Základy vlnové optiky

11. Polarizace světla - principy, aplikace

12. Interference a difrakce světla - principy, aplikace

13. Optické přístroje a jejich parametry, lidské oko

14. Optické přístroje a metody pro biologii a medicínu

Osnova cvičení:

1. Seznámení s předmětem, podmínky zápočtu, bezpečnost.

2. Radiometrie – početní cvičení

3. Měření

4. Měření

5. Geometrická optika, index lomu – početní cvičení

6. Měření

7. Měření

8. Náhradní vyučování - Rozvrh za pátek 1.5.2020

9. Interference, Polarizace – početní cvičení

10.Práce na projektech - Interferometr, Spektroskop, ...

11.Práce na projektech - Interferometr, Spektroskop, ...

12.Práce na projektech - Interferometr, Spektroskop, ...

13.Náhradní cvičení / příprava prezentací

14.Prezentace projektů, Zápočet

Cíle studia:

Studenti se seznámí s principy a metodami aplikované optiky. Zvláštním zřetel bude kladen na oblast geometrické, vlnové a fourierovské optiky.

Studijní materiály:

[1] A.Mikš: Aplikovaná optika. Vydavatelství ČVUT, Praha 2009.

[2] E. Hecht: Optics, Pearson-Addison Wesley 2002.

[3] M.Vrbová a kol.: Lasery a moderní optika. Prometheus, 1994.

[4] J.Fujimoto, D.Farkas: Biomedical Optical Imaging. Oxford University Press, 2009.

Poznámka:
Další informace:
moodle.fel.cvut.cz/courses/BAB37APO
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T2:C3-438
Páta P.
Krauz L.

14:30–16:00
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laborator
Út
St
Čt
místnost T2:B3-540
Krauz L.
09:15–10:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř K337
místnost T2:B3-554
Krauz L.
14:30–16:00
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř K337
místnost T2:B3-554
Krauz L.
09:15–10:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř K337
místnost T2:B3-555
Krauz L.
14:30–16:00
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř K337
místnost T2:B3-555
Krauz L.
09:15–10:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř K337

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6135506.html