Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Pokročilé databázové systémy

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
NI-PDB Z,ZK 5 2P+1C česky
Přednášející:
Michal Valenta (gar.)
Cvičící:
Michal Valenta (gar.), Yelena Trofimova
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Studenti se zorientují v problematice vyhodnocování a optimalizace dotazů v jazyku SQL.

Další část předmětu se věnuje novým koncepcím databázových strojů (tzv. NoSQL databázím), s tím souvisejícími novými datovými modely (XML, grafové databáze, sloupcové databáze) a jazyky pro práci s nimi (XQuery, XPath, CYPHER, Gremlin). Poslední část předmětu se zabývá hodnocením výkonu databázových strojů.

Předmět je ekvivalentní s MI-PDB.

Požadavky:

Základní znalost konceptuálního datového modelování, dobrá znalost relačního datového modelu a relační algebry, dobrá znalost základů jazyka SQL (pouze relační části, zhruba na úrovni standardu SQL 92), zejména příkazu SELECT, DML a DDL.

Osnova přednášek:

1.-2. (2) Optimalizace a vyhodnocování SQL.

3. BIG data, datové modely NoSQL databázových strojů.

4. CAP theorém, koncepty BASE vs ACID, replikace, sharding.

5. Dokumentově orientované databáze.

6.-7. (2) Grafové databáze.

8.-9. (2) XML databáze, jazyk XQuery.

10. Databáze typu key-value a wide-column.

11. Platformy pro zpracování Big Data (Hadoop, Spark).

12. Benchmarky. Trendy ve vývojí databázových systémů.

Osnova cvičení:

1. Opakování z RDBMS, objektově-relační rysy SQL

2. Vyhodnocování a optimalizace SQL

3. Mongo DB - praktické dotazování

4. Cypher - praktické dotazování

5. XQuery - praktické dotazování

6. semestrální test

Cíle studia:
Studijní materiály:

Holubová, I. - Kosek, J. - Minařík, K. - Novák, D. :Big Data a NoSQL databáze. Grada, 2015. ISBN 978-80-247-5466-6.

Elmasri, R. - Navathe, B. S. : Fundamentals of Database Systems (7th Edition). Pearson, 2015. ISBN 978-0133970777.

Pokorný, J. - Valenta, M. : Databázové systémy. České vysoké učení technické v Praze, 2013. ISBN 978-80-01-05212-9.

Poznámka:

Předmět je ekvivalentní s MI-PDB // Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://courses.fit.cvut.cz/MI-PDB/.

Tento předmět obsahově navazuje na bakalářský předmět Databázové systémy

Další informace:
https://courses.fit.cvut.cz/MI-PDB/
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T9:107
Valenta M.
12:45–14:15
(přednášková par. 1)
Dejvice
Posluchárna
místnost T9:351
Valenta M.
16:15–17:45
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 105)

Dejvice
NBFIT PC ucebna
Út
St
místnost T9:351
Trofimova Y.
18:00–19:30
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
NBFIT PC ucebna
místnost T9:351
Trofimova Y.
18:00–19:30
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 103)

Dejvice
NBFIT PC ucebna
Čt
místnost T9:350
Valenta M.
16:15–17:45
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 102)

Dejvice
NBFIT PC ucebna
místnost T9:350
Valenta M.
16:15–17:45
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 104)

Dejvice
NBFIT PC ucebna

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6113806.html