Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Tvorba softwarových produktů

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
NI-TSW KZ 4 1P+2C česky
Garant předmětu:
Petra Pavlíčková
Přednášející:
Petra Pavlíčková
Cvičící:
Petra Pavlíčková, Ondřej Pluhař
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Předmět má za cíl seznámit studenty s nástroji a postupy projektového řízení v prostředí ICT. Studenti absolvováním předmětu budou ovládat jednotlivé metody a techniky projektového řízení a ty aplikovat do praxe. Studenti se seznámí s problematikou vytváření IT produktu, tzn. příprava business modelu, vytvoření finančního modelu a vytvoření harmonogramu projektu včetně základního návrhu architektury a vzhledu daného IT produktu. Zároveň si vyzkouší prezentovat připravené části projektu před porotou složenou z odborníků z praxe.

Předmět je ekvivalentní s MI-PCM.16.

Od B201 je vypisována nová, ekvivalentní verze předmětu pod kódem NI-TSW. Splnění TSW ve studijním plánu odpovídá splnění MI-PCM.16.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Vymezení projektového řízení: podstata, členění projektů a projektová portfolia.

2. Organizační struktura. Metody řízení projektů. Komunikace a role v projektovém týmu.

3. Životní cyklus projektu: výchozí podmínky, plánování, návrh, implementace, uzavření a hodnocení projektů.

4. Techniky a metody projektového řízení.

5. Řízení projektových rizik.

6. Životní cyklus IT produktu: definice, pojmy.

7. Tvorba business modelu IT produktu: Idea, charakteristika problému a jeho řešení. Zákazníci a marketing.

8. Tvorba finančního modelu IT produktu: Harmonogram projektu, zdrojová analýza a náklady.

9. Metodiky testování, testovací případy, scénáře a plán testů. Návrh testovacích scénářů.

10. Finanční řízení produktu a jeho uvedení na trh.

11. Řízení změn v životním cyklu projektu a IT produktu.

12. Strategické, taktické a operativní řízení portfolií, programů a projektů.

13. Standardy a nástroje řízení kvality.

Osnova cvičení:

1. Sestavení týmů, stanovení rolí v rámci projektu. Zadání semestrálního projektu.

2. Sestavení business case projektu. Sestavení harmonogramu. Zdrojová analýza. Seznam otázek na zadavatele.

3. Prezentace jednotlivých týmů. Diskuse nad dotazy na zadavatele, reakce zadavatele.

4. Stanovení tabulky rizik. Řízení rizik projektu. Matice odpovědností a kumunikační matice.

Analýza procesů a návrh architektury zadaného projektu.

5. Prezentace jednotlivých týmů. Diskuse nad návrhy procesů a architektury.

6. Use Case model a analytické nástroje.

7. Prezentace jednotlivých týmů - Use case model.

8. User Stories, wireframes, persóny.

9. Zadání jednotlivým týmům vyřešení problému v rámci projektu (sada předem definovaných problémů).

10. Konzultační cvičení - finální prezentace semestrálních projektů.

11. Finální prezentace před odbornou porotou.

12. Prezentace vyřešení zadaných problémů, klasifikace.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Doležal, Jan a kol. Projektový managementbpodle IPMA. 2., aktualizované a doplněné vydání. Praha: Grada, 2012, 526 s Expert (Grada). ISBN 978-80-247-4275-5.

Svozilová, Alena. Projektový management. 2., aktualizované a doplněné vydání. Praha: Grada, 2011, 380s. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-3611-2.

Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK guide)

Poznámka:

Předmět je ekvivalentní s MI-PCM.16 // Tento předmět obsahově navazuje na bakalářský předmět Projektové řízení. Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/view.php?id=7744

Další informace:
https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/view.php?id=7744
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost TH:A-s134
Pavlíčková P.
12:45–14:15
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
As134
místnost T9:347
Pavlíčková P.
14:30–16:00
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
NBFIT učebna
místnost T9:347
Pluhař O.
16:15–17:45
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Dejvice
NBFIT učebna

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6075906.html