Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Pokročilé aspekty podnikání

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
NI-PAS Z,ZK 4 2P+1C česky
Garant předmětu:
Zdeněk Kučera
Přednášející:
David Buchtela, Zdeněk Kučera
Cvičící:
David Buchtela, Zdeněk Kučera
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Cílem předmětu je poskytnout studentům pokročilé (ve srovnání s bakalářským stupněm studia) znalosti a dovednosti potřebné při založení a provozování vlastního podniku nebo při řízení podniku, především z oblasti práva, administrativy (nutné kroky a dokumenty), podnikové ekonomiky, zahraničního obchodu a souvisejícími aspekty.

Požadavky:

Pro absolvování předmětu nejsou požadovány žádné speciální vstupní požadavky.

Osnova přednášek:

1. Úvodní informace k předmětu, povinnosti podniku ve vztahu ke státu, rejstříky a registry.

2. Podnik jako zaměstnavatel, podniková politika zaměstnanosti.

3. Obchodní model a obchodní případ. Podniková strategie a podnikové plány.

4. Mezinárodní obchod, účetní a daňové aspekty spojené s mezinárodním obchodem, infrastruktura a logistika.

5. Státní regulace mezinárodního obchodu. Clo a celní regulace.

6. Marketingové koncepce a strategie, marketingový mix. Cenová tvorba, psychologické aspekty ceny produktů.

---

7. Podnikání a legislativa, právní formy podnikání, založení a registrace podniku.

8. Legislativa a obchod, obchodní operace, obchodní závazkové vztahy, obchodní smlouvy.

9. Právní ochrana produktů, ochranná známka, předměty průmyslového vlastnictví, licenční smlouvy.

10. Propagace, public relations a reklama v podnikové činnosti.

11. E-podnikání, kryptoměny - právní aspekty, kvalifikovaný a zaručený elektronický podpis.

12. Řízení jakosti v podniku, certifikace jakosti ISO.

13. Rezerva

Osnova cvičení:

1. Úvodní informace k předmětu, povinnosti podniku ve vztahu ke státu, rejstříky a registry.

2. Podnik jako zaměstnavatel, podniková politika zaměstnanosti.

3. Obchodní model a obchodní případ. Podniková strategie a podnikové plány.

4. Mezinárodní obchod, účetní a daňové aspekty spojené s mezinárodním obchodem, infrastruktura a logistika.

5. Státní regulace mezinárodního obchodu. Clo a celní regulace.

6. Marketingové koncepce a strategie, marketingový mix. Cenová tvorba, psychologické aspekty ceny produktů.

7. 1. zápočtový test

---

8. Podnikání a legislativa, právní formy podnikání, založení a registrace podniku

9. Legislativa a obchod, obchodní operace, obchodní závazkové vztahy, obchodní smlouvy

10. Právní ochrana produktů, ochranná známka, předměty průmyslového vlastnictví, licenční smlouvy

11. Propagace, public relations a reklama v podnikové činnosti

12. E-podnikání, kryptoměny - právní a ekonomické aspekty, kvalifikovaný a zaručený elektronický podpis

13. 2. zápočtový test

Cíle studia:

Cílem předmětu je poskytnout studentům pokročilé (ve srovnání s bakalářským stupněm studia) znalosti a dovednosti potřebné při založení a provozování vlastního podniku nebo při řízení podniku, především z oblasti práva, administrativy (nutné kroky a dokumenty), podnikové ekonomiky, zahraničního obchodu a souvisejícími aspekty.

Studijní materiály:

1. Máče, M. : Účetníctví a finanční řízení. Grada Publishing, 2013. ISBN 978-80-247-4574-9.

2. Cavusgil, S. T. - Knight, G. - Rieselberger, J. : International Business: The New Realities (4th Edition). Pearson, 2016. ISBN 9781292152837.

3. Mishkin, F. S.- Eakins, S. G. : Financial Markets and Institutions (7th Edition). Prentice Hall, 2012. ISBN 978-0132136839.

4. Brealey, R. A. - Myers, S. C. - Allen, N. F. : Principles of Corporate Finance. McGraw-Hill, 2016. ISBN 978-0078034763.

Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://moodle-vyuka.cvut.cz/link/course.php?cx=NI-PAS

Další informace:
https://moodle-vyuka.cvut.cz/link/course.php?cx=NI-PAS
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost T9:302
Kučera Z.
Buchtela D.

18:00–20:30
(paralelka 101)
Dejvice
NBFIT učebna
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6075606.html