Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Ekonomika trhů s elektřinou

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
XP16EPM ZK 4 2P+4D česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
Anotace:

Předmět poskytuje základní teoretické znalosti o organizaci a fungování trhů s elektřinou. Výchozím bodem je teorie krátkodobých a dlouhodobých mezních nákladů a vytváření nabídkové křivky elektřiny. Následuje teorie integrace trhů s elektřinou ve vazbě ekonomický a společenský blahobyt („economic and social welfare“). Současné trendy v oblasti výroby elektřiny mají tendenci dekarbonizovat a integrovat trhy s elektřinou. Toto spolu s masivním nárůstem elektřiny vyráběné na bázi OZE vede k potřebě nového uspořádání trhů s elektřinou a nových obchodních modelů, včetně reakce na poptávku a rozvoj koncepce „prosumers“, kdy koneční spotřebitelé elektřiny jsou také výrobci elektřiny. Součástí předmětu je také diskuse o dalších vazbách na trhu s elektřinou - emisní povolenky, vazba na trh s teplem a další komoditní trhy.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Liberalizace trhů s energiemi

2. Pan evropský trh s elektřinou, energetická strategie EU

3. Krátkodobé a dlouhodobé marginální náklady výroby elektřiny, principy tvorby ceny elektřiny, vliv začleňování elektřiny z OZE na křivku nabídky (“merit order effect”)

4. Fungování trhu s elektřinou, integrace versus rozdělování trhů s elektřinou, redispečink, společenský blahobyt

5. Nabídková křivka elektřiny – trh s elektřinou jako energií, kapacitní trh

6. Dlouhodobé kontrakty – modelování a odhady ceny

7. Vyrovnávací trh, nabídky, tendry

8. Regulovaný a neregulovaný trh – principy, fungování, oddělení subjektů

9. Nové podoby trhu s elektřinou, decentralizace

10. Řízení poptávky po elektřině, přechod z konceptu spotřebitel na koncept spotřebitel/výrobce

11. Kombinovaná výroba elektřiny a tepla - oceňování

12. Trh s emisními povolenkami

13. Trh s elektřinou a vazba na další komoditní trhy

14. Rezerva

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

1. Darryl R. Biggar,‎ Mohammad Reza Hesamzadeh: The Economics of Electricity Markets.Wiley, 2014, ISBN-13: 978-1118775752

2. Deqiang Gan, Donghan Feng, Jun Xie: Electricity Markets and Power System Economics, CRC Press, 2013, ISBN 9781466501690

Doporučená literatura:

3. Bent Sørensen: Renewable Energy: Physics, Engineering, Environmental Impacts, Economics and Planning. Academic Press, 2010, ISBN 978-0-12-375025-9

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 4. 10. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6031906.html