Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Teorie a praxe investičního rozhodování

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W38O017 ZK 5P+0C
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav řízení a ekonomiky podniku
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit posluchače s vybranými tématy pokročilé teorie podnikových financí s důrazem na kvantitativní metody, investiční rozhodování, financování a oceňování investic. Hlouběji budou diskutovány specifické otázky, vztahující se k tématu disertace.

Požadavky:

U studentů se předpokládá znalost finančního řízení podniku na úrovni magisterského stupně VŠ. Každý posluchač vypracuje individuálně zadanou seminární práci.

Osnova přednášek:

1.Úvod do problematiky, návaznost na předchozí znalosti a téma disertační práce

2.Teoretická východiska podnikových financí, jejich vývoj a vazba na praxi

3.Kritéria investičního rozhodování a jejich využití; odhady peněžních toků

4.Problém diskontní míry a nákladovosti financování

5.Investiční rozhodování v podmínkách nejistoty a neurčitosti

6.Reálné opce a jejich využití při investičním rozhodování a oceňování

7.Oceňovací modely podniku

8.Rozhodování při fúzích, akvizicích a odprodejích aktiv

9.Struktura financování a rozhodování o zdrojích financování

10.Agenturní teorie, informační asymetrie a její důsledky

11.Podnik ve finanční tísni a restrukturalizaci

12.Případová studie a konzultace k tématu disertace

13.Prezentace seminární práce a odborná rozprava

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

[1]Tirole, J. The Theory of Corporate Finance. Princeton University Press, Princeton 2006. ISBN 978-0-691-12556-5

[2]Copeland, T.E., Weston, J.F., Shastri, K. Financial Theory and Corporate Policy. 4. vyd. Pearson, Boston 2005. ISBN 0-321-12721-8

[3]Ogden, J.P., Jen, F.C., O’Connor, P.F. Advanced Corporate Finance: Policies and Strategies. Prentice Hall, Upper Saddle River 2003. ISBN 0-13-091568-8

[4]Damodaran, A. Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the Value of Any Asset. 3. vyd. John Wiley, Hoboken 2012. ISBN 971-1-118-01152-2

[5]Bierman, H., Smidt, S. The Capital Budgeting Decision: Economic Analysis of Investment Projects. 9. vyd. Routledge, New York 2007. ISBN 978-0-415-40003-9

[6]Fotr, J., Hnilica, J. Aplikovaná analýza rizika ve finančním managementu a investičním rozhodování. 2. vyd. Grada, Praha 2014. ISBN 978-80-247-5104-7

[7]Mun, J. Real Options Analysis: Tools and Techniques for Valuing Strategic Investments and Decisions. 2. vyd. John Wiley, Hoboken 2006. ISBN 978-0-471-74748-2

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6011606.html