Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Principy a aplikace součástkových modelů

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
XP34ADM ZK 4 1P+3C+3D česky
Přednášející:
Jan Voves (gar.)
Cvičící:
Jan Voves (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra mikroelektroniky
Anotace:

Základy TCADu. Simuláční systémy Silvaco Atlas a Synopsys Quantum ATK: Principy, aplikace. Základní rovnice, okrajové podmínky, numerické metody. Modely rekombinace, nárazové ionizace, pohyblivosti. Praktická cvičení formou individuálních projektů souvisejících s tématem studentovy disertační práce.

Požadavky:

Fyzika polovodičů

Osnova přednášek:

1. Základy TCAD

2. Technologická simulace

3. Součástková simulace.

4. Principy součástkové simulace, aplikace

5. Základní rovnice

6. Okrajové podmínky

7. Numerické metody

8. Modely rekombinace

9. Modely nárazové ionizace

10. Modely pohyblivosti

11. Smíšená simulace

12. Rovnice vedení tepla

13. Kvantové modely.

14. Srovnání různých systémů TCAD

Osnova cvičení:

1. TCAD praktický úvod

2. TCAD vstupy, výstupy, grafické rozhraní

3. TCAD individuální projekt

4. TCAD individuální projekt

5. TCAD individuální projekt

6. TCAD individuální projekt

7. TCAD individuální projekt

8 Průběžná prezentace řešení projektu

9. TCAD individuální projekt

10. TCAD individuální projekt

11. TCAD individuální projekt

12. TCAD individuální projekt

13. TCAD individuální projekt

14. Závěrečná prezentace řešení projektu

Cíle studia:

Získat teoretické znalosti i praktické zkušenosti pro použití součástkových modelů a simulačních nástrojů.

Studijní materiály:

Silvaco TCAD manuals, Silvaco Inc. 2017, Synopsys/Quantumwise Reference manual 2017

M. Lundstrom, J. Guo: Nanoscale Transistors - Device physics, Modeling and Simulation, Springer 2006

K. Goser, P. Glösekötter, J. Dienstuhl, Nanoelectronics and Nanosystems, Springer, 2004.

Ch. Kittel: Introduction to Solid State Physics, 8th ed., Wiley 2005

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 9. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5930106.html