Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Vybrané kapitoly z fyziologie a patofyziologie člověka

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7DIFP ZK 28P česky
Garant předmětu:
Ivan Dylevský, Leoš Navrátil
Přednášející:
Ivan Dylevský, Leoš Navrátil, Jakub Tlapák
Cvičící:
Ivan Dylevský, Leoš Navrátil, Jakub Tlapák
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět poskytuje stručný přehled o fyziologii, patologii a patofyziologii orgánových systémů. Pozornost je zaměřena na poruchy orgánových funkcí, vedoucích ke vzniku specifických patofyziologických syndromů.

Požadavky:

Kromě zkoušky je požadováno vypracování písemné studie studentem na zadané téma.

Osnova přednášek:

Přednášky:

1.Obecné příčiny nemocí, etiologie a patogeneze, syndrom/symptom. Zevní faktory vzniku nemocí ? fyzikální, chemické a biologické patogenní faktory.

2.Buňka/tkáň/orgán, regulace proliferace, diferenciace a zániku buněk (nekróza vs. apoptóza), tkáňové poškození, zánět, lokální a systémové projevy, cytokiny a chemokiny, obecné projevy nemocí (horečka, bolest), regenerace vs. reparace, hojení ran a jeho poruchy.

3.Základy genetiky, genetická variabilita, nemoci v důsledku chromozomových aberací, monogenní vs. komplexní (civilizační) nemoci.

4.Kontrola buněčného cyklu, nádorová transformace buňky, karcinogeny, metastazování, interakce nádoru a organizmu, sporadické vs. familiární formy.

5.Patofyziologie dýchacího systému.

6.Patofyziologie krve.

7.Patofyziologie oběhového systému.

8.Patofyziologie vylučovacího systému.

9.Homeostáza. Poruchy homeostázy.

10.Patofyziologie trávicího systému.

11.Patofyziologie vnitřní sekrece.

12.Poruchy metabolizmu.

13.Patofyziologie alergických a autoimunitních onemocnění.

14.Poruchy výživy. Termodynamika živých systémů, principy a klasifikace biologických transportů.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Předmět poskytuje stručný přehled o fyziologii, patologii a patofyziologii orgánových systémů. Pozornost je zaměřena na poruchy orgánových funkcí, vedoucích ke vzniku specifických patofyziologických syndromů.

Studijní materiály:

Povinná:

[1] NEČAS, E. et al. Obecná patologická fyziologie. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2000, 377 s. ISBN 978-80-246-1688-9.

[2] SILBERNAGL, S., LANG, F. Atlas patofyziologie člověka. 1. vyd. Praha: Grada, 2001, 392 s. ISBN 80-7169-968-3.

[3] DAMJANOV, I. Pathophysiology. 1st Ed. Philadelphia: Saunders, 2008, 472 p. ISBN 978-1-4160-0229-1.

Doporučená:

[1] VOKURKA, M. et al. Patofyziologie pro nelékařské obory. 3. vyd. Praha: Karolinum, 2012, 305 s. ISBN 978-80-246-2032-9.

[2] NEČAS, E. Patologická fyziologie orgánových systémů. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2000, 379 s. ISBN 80-246-0615-1.

[3] FÖLSCH, U.R. et al. Patologická fyziologie. 1. vyd. Praha: Grada, 2003, 588 s. ISBN 80-247-0319-X.1.

Poznámka:

povinně politelný pro všechny moduly

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5882406.html