Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Veřejné zdravotnictví

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7DIVZ ZK 28P česky
Garant předmětu:
Věra Adámková
Přednášející:
Věra Adámková, Jan Bříza
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět vychází z doporučení Světové zdravotnické organizace pro země Evropské unie týkající se odborné činnosti pracovníků v oblasti ochrany a podpory zdraví a prevence onemocnění. Současné poznatky medicíny v oblasti podpory zdraví vyvracejí donedávna přijímaný faktorový pohled tj. působení jednotlivých komponent způsobu života na lidské zdraví. Pouze celistvý pohled na životní styl jako komplex biologických a psychosociálních vlivů se může uplatnit jako rozhodující determinanta zdraví.

Požadavky:

Výuka probíhá kontaktní formou v podobě povinných praktických seminářů a pravidelných konzultací s vyučujícími a garantem předmětu.

Osnova přednášek:

Přednášky:

1.Pojetí zdraví - současná definice. Výklad základních pojmů – nemoc, zdraví, holistický přístup ve zdravotnictví

2.Ochrana veřejného zdraví, Pracovní a posudkové lékařství, základní definice pojmů, nemocí z povolání a pracovních úrazů. Nároky pracovního prostředí IZS

3.Neinfekční epidemie moderní civilizace, možnosti prevence

4.Infekční epidemie moderní civilizace, možnosti prevence

5.Legislativní úprava oblasti zdravotnictví

6.Hygiena životního prostředí, Hygiena společného stravování

7.Ochrana veřejného zdraví, CBRN

8.Odškodňování úrazů a nemocí v ochraně veřejného zdraví

9.Systém sociálního a zdravotního pojištění, ČR, Evropa

10.Úvod do problematiky vykazování zdravotní péče

11.Zdravotnická statistika

12.Národní zdravotnické registry

13.Systém DRG (Diagnosis Related Groups)

14.Zdravotnická revizní činnost

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Předmět vychází z doporučení Světové zdravotnické organizace pro země Evropské unie týkající se odborné činnosti pracovníků v oblasti ochrany a podpory zdraví a prevence onemocnění. Současné poznatky medicíny v oblasti podpory zdraví vyvracejí donedávna přijímaný faktorový pohled tj. působení jednotlivých komponent způsobu života na lidské zdraví. Pouze celistvý pohled na životní styl jako komplex biologických a psychosociálních vlivů se může uplatnit jako rozhodující determinanta zdraví.

Studijní materiály:

Povinná:

[1] Bříza J., Adámková V.: Veřejné zdravotnictví a základní epidemiologie. Grada, 2018, v tisku.

[2] Němec J.: Principy zdravotního pojištění. Praha, Grada, 2008, 240s, ISSN: 978-80-247-2628-1.

Doporučená:

[1] Adámková V.: Civilizační nemoci- žijeme spolu. Triton, 2010, 1. vydání, s. 127, ISBN 978-80-7387-413-1.

[2] Adámková V., Lesný P. (editoři): Prevence, technika, životní styl. Sportpropag, 2014, 1. vydání, s. 215, ISBN 978-80-905800-0-8.

Poznámka:

povinně politelný pro všechny moduly

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5882206.html