Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Likvidace havárií nebezpečných látek

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
144YLHN Z,ZK 2 1P+1C česky
Garant předmětu:
Kateřina Slavíčková
Přednášející:
Václav Kratochvíl, Bronislava Rohanová, Kateřina Slavíčková
Cvičící:
Václav Kratochvíl, Bronislava Rohanová, Kateřina Slavíčková
Předmět zajišťuje:
katedra vodního hospodářství obcí
Anotace:

Předmět 144YLHN - Likvidace havárií nebezpečných látek se zabývá se jak příčinami vzniku mimořádných událostí, tak prevencí, analýzou a hodnocením. Uvedeny jsou příklady závažných havárií v minulosti, způsoby likvidace a dopady na člověka a životní prostředí. Předmět Likvidace havárií nebezpečných látek je zaměřen na znečištění životního prostředí nebezpečnými látkami v důsledku havárií a úniku těchto látek do jednotlivých složek životního prostředí. Seznamuje studenty s problematikou řešení mimořádných událostí událostí a krizových situací s únikem nebezpečných látek, havarijním plánováním, analýzou a řízením rizik.

Požadavky:

zápočet - vypracování a prezentace seminární práce na cvičení - časový rozsah 15 - 20 min,

zkouška - písemný test

Osnova přednášek:

1. Nebezpečné látky, seznamy prioritních nebezpečných látek, Stockholmská úmluva o prioritních polutantech.zranitelnost, citlivost a odolnost území; index nebezpečnosti látky, klasifikace nebezpečných látek. Složky životního prostředí prostředí.

2. Znečištění vody, osud nebezpečných látek v životním prostředí a jejich vliv na jednotlivé složky životního prostředí Ochrana přírodních zdrojů pitné vody před znečištěním a před ropnými produkty - prevence, odstranění znečištění při úpravě vody

3. Znečištění ovzduší, znečištění půdy, osud nebezpečných látek v životním prostředí a jejich vliv na jednotlivé složky životního prostředí

5. Mimořádné události. Prevence závažných havárií. Nakládání s nebezpečnými látkami.

6. Rizika, havárie. Hodnocení environmentálního rizika (Environmental risk assessment); různé metody analýzy rizika

7. Exkurze

Osnova cvičení:

Prezentace na témata nebezpečných látek a havárií

Exkurze

1. Úvod do cvičení, zadání prací

2. Prohlídka laboratoře

3. Prezentace seminárních prací - Ropa a ropné látky - použití; zpracování; ropné havárie, Polyaromatické uhlovodíky (PAU) - použití; zpracování; havárie s únikem PAU, kyseliny, louhy, plyny - použití; zpracování; havárie s únikem těchto látek

4. Prezentace seminárních prací Toxické kovy a jejich sloučeniny - použití; zpracování, havárie s únikem toxických kovů

5. Prezentace seminárních prací - Další specifické organické polutanty (dioxíny, PCB, pesticidy) - použití; zpracování; havárie s únikem specifických organických polutantů

6. Exkurze

Cíle studia:

Seznámit se s vlivem havárií nebezpečných látek na životní prostředí se zaměřením na prevenci havárií a odstraňování nebezpečných látek po havárii.

Studijní materiály:

! Bartlová, I. (2005) Nebezpečné látky I., Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, ISBN 86-86634-59-0

! Kroupa, M., Říha, M. (2010) Průmyslové havárie, ISBN 978-80-86795-87

! Homburg, E., Vaupel, E. (2019) Hazardous Chemicals: Agents of Risk and Change, 1800-2000 (Environment in History: International Perspectives Book 17), Berghahn Books, ASIN: B07N1CCTV1

! Sparling, D. (2016) Ecotoxicology Essentials, 1st Edition, Environmental Contaminants and Their Biological Effects on Animals and Plants, ISBN: 9780128019474

! Pope, C., Liu, J. (2020) An Introduction to Interdisciplinary Toxicology, 1st Edition, From Molecules to Man, ISBN: 9780128136027

! Kletz, T., Amyotte, P. (2019) What Went Wrong?, 6th Edition, Case Histories of Process Plant Disasters and How They Could Have Been Avoided, ISBN: 9780128105399

? Bartlová, I. (2008) Prevence a připravenost na závažné havárie, Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, ISBN 788073850494

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost TH:B-779

09:00–10:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
B779
místnost TH:B-779

11:00–12:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B779

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5875806.html