Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Kritická infrastruktura

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7DCKI ZK 5 5P+5S česky
Garant předmětu:
Ivan Koleňák, Josef Požár
Přednášející:
Ivan Koleňák, Josef Požár
Cvičící:
Ivan Koleňák
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou kritické infrastruktury z pohledu Evropské unie a České republiky s důrazem na úkoly a působnosti orgánů krizového řízení na ústřední úrovni, na objasnění procesu určování prvků kritické infranstruktury a povinnosti subjektů kritické infrastruktury, včetně zajištění ochrany jejich prvků se specifiky pro jednotlivá odvětví kritické infrastruktury.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: ústní zkouška.

Požadavky na studenty: základní orientace v problematice kritické infrastruktury.

V případě, že počet studentů je menší než 5, může výuka probíhat v podobě řízeného samostudia s pravidelnými konzultacemi. V tom případě je kromě zkoušky navíc požadováno vypracování písemné studie studentem na zadané téma.

Osnova přednášek:

Evropská unie a ochrana kritické infrastruktury.

Přístupy k řešení problematiky kritické infrastruktury v podmínkách ČR.

Vymezení pojmů v oblasti kritické infrastruktury.

Působnosti orgánů krizového řízení v oblasti kritické infrastruktury.

Proces určování prvků kritické infrastruktury a evropské kritické infrastruktury.

Osnova cvičení:

Subjekty kritické infrastruktury a jejich povinnosti.

Plány krizové připravenosti subjektů kritické infrastruktury.

Ochrana kritické infrastruktury v jednotlivých odvětvích.

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou kritické infrastruktury z pohledu Evropské unie a České republiky s důrazem na úkoly a působnosti orgánů krizového řízení na ústřední úrovni, na objasnění procesu určování prvků kritické infrastruktury a povinnosti subjektů kritické infrastruktury, včetně zajištění ochrany jejich prvků se specifiky pro jednotlivá odvětví kritické infrastruktury.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

Kol. autorů. Ochrana obyvatelstva a krizové řízení. Praha: MV-GŘ HZS ČR, 2015, 323 s. ISBN 978-80-86466-62-0.

Kol. autorů. Ochrana kritické infrastruktury. Praha: ČABM, 2011, 189 s. ISBN 978-80-260-1215-3.

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších před-pisů.

Nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury, ve znění nařízení vlády č. 315/2014 Sb.

Doporučená literatura:

HROMADA, M. a kol. Systém a způsoby hodnocení odolnosti kritické infrastruktury. Ostrava: Edice SPBI Spek-trum, 2013, 177 s. ISBN 978-80-7385-140-8.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5865606.html