Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Reakce organizmu na extrémní zátěž

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7DCROEZ ZK 5 10P+5S česky
Garant předmětu:
Stanislav Brádka, Ivan Dylevský
Přednášející:
Stanislav Brádka, Ivan Dylevský
Cvičící:
Stanislav Brádka
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět vychází ze základních údajů tzv. fyziologie zátěže a ze základních znalostí fyziologie a patofyziologie člověka.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: ústní zkouška.

Požadavky na studenta: zpracování výsledků praktického nácviku a jejich prezentace.

V případě, že počet studentů je menší než 5, může výuka probíhat v podobě řízeného samostudia s pravidelnými konzultacemi. V tom případě, je kromě zkoušky navíc požadováno vypracování písemné studie studentem na zadané téma.

Osnova přednášek:

Hlavní parametry funkce oběhového a respiračního systému, vč. krve a hospodaření s vodou. Termogeneze a termoregulace.

Zátěžová vyšetření. Vlastní zátěžová fyziologie a patofyziologie, fyziologický popis stresových mechanismů a ovlivnění orgánových systémů stresem. Imunita a stres. Reakce základních orgánových systémů na stres. Dítě a stres.

Působení vysoké teploty na organismus. Přehřátí. Dehydratace. Adaptace na vysokou teplotu. Dětský organismus a působení vysoké teploty.

Působení chladu na organismus. Hypotermie. Poruchy regulace teploty. Hypotermie dětského organismu. Chladová adaptace.

Působení vysokohorského prostředí a velkých výšek na organismus. Aklimatizace. Výšková stratifikace – výškové zóny. Vysokohorská nemoc. Dítě ve vysokohorském prostředí.

Problematika krátkodobého a dlouhodobého pobytu ve vysokohorském prostředí.

Pobyt v artificiálním prostředí. Fyziologie a patofyziologie potápění, mikrogravitace a přetížení. Patofyziologie dýchání s maskou.

Reakce ženského organismu na různé typy extrémní zátěže. Extrémní zátěž a těhotenství.

Osnova cvičení:

Prevence a adaptace na působení stresu.

Práce v ochranném obleku a problematika přehřátí.

Eliminace působení extrémního chladu. Technické možnosti zábrany poškození organismu chladem.

Základy letecké fyziologie.

Vyšetření aktuální výkonnosti posluchačů s dýchacím zařízením a ochranným oblekem.

Praktický nácvik klinických účinků v tepelné komoře.

Cíle studia:

Předmět vychází ze základních údajů tzv. fyziologie zátěže a ze základních znalostí fyziologie a patofyziologie člověka.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

SLABOTÍNSKÝ, J., BRÁDKA, S. Ochrana osob při chemickém a biologickém nebezpečí. Ostrava: Edice Spektrum SPBI, 2006, 109 s. ISBN 80-86634-93-0.

MOUREK, J. Fyziologie. 2. dopl. vydání. Praha: Grada Publising, 2012, 224 s. ISBN 978-80-247-3918-2.

SILBERNAGL, S., LANG, F. Atlas patofyziologie. Praha: Grada, 2012, 406 s., ISBN 978-80-247-3555-9.

Doporučená literatura:

ZEMAN, V. Adaptace na chlad u člověka. Praha: Galen, 2008, 131 s. ISBN 80-72623-31-1.

MÁČEK, M. Fyziologie a klinické aspekty pohybové aktivity. 1. vyd. Praha: Galen, 2012, 245 s. ISBN 978-80-726-2695-3.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5864906.html