Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Nové poznatky v epidemiologii z pohledu globalizace a bioterorizmu

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7DCNPE ZK 5 10P+5S česky
Garant předmětu:
Emil Pavlík
Přednášející:
Stanislav Brádka, Emil Pavlík
Cvičící:
Emil Pavlík
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět si klade za cíl rozšíření stávajících znalostí studentů v oblasti epidemiologie a epidemiologických pracovních metod se zřetelem ke globálnímu zpracování epidemiologických dat. V oblasti tzv. infekční epidemiologie bude výuka zaměřena i na problematiku cestovní medicíny s důrazem na možnost importu nákaz z endemických do panenských regionů a rizika s tím spojená. V oblasti prevence budou studenti seznámeni s novinkami v přípravě vakcín pro aktivní imunizaci, postexpoziční vakcinaci a pasivní imunizaci, jakož i s problematikou lékové profylaxe.

Dále budou studenti seznámeni s infekčními agens zneužitelnými pro ohrožení obyvatelstva, možnostmi a obtížností přípravy mikrobiálních populací, jejich transportu do místa potenciálního útoku a přenosu pro vyvolání nákazy v okamžiku útoku, jakož i s možnostmi ochrany a minimalizace následků takových útoků, a s problematikou bioterorismu jako takového. Pozornost bude věnována i možnému zneužití geneticky upravených mikroorganismů.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: ústní zkouška.

Požadavky na studenta: základní znalosti o biologických zbraních, znalosti budou ověřeny při vstupním semináři. Předpoklad pro laboratorní práci v mikrobiologické a virologické laboratoři.

V případě, že počet studentů je menší než 5, může výuka probíhat v podobě řízeného samostudia s pravidelnými konzultacemi. V tom případě je kromě zkoušky navíc požadováno vypracování písemné studie studentem na zadané téma.

Osnova přednášek:

Zpracování epidemiologických dat.

Cestovní medicína – možnost importu nákaz z endemických regionů.

Příprava vakcín pro aktivní imunizaci, postexpoziční vakcinace, pasivní imunizace.

Infekční agens zneužitelná pro ohrožení obyvatelstva.

Bioterorismus.

Možné zneužití geneticky upravených mikroorganismů.

Osnova cvičení:

Laboratorní práce v mikrobiologické a virologické laboratoři s praktickou demonstrací.

Cíle studia:

Předmět si klade za cíl rozšíření stávajících znalostí studentů v oblasti epidemiologie a epidemiologických pracov-ních metod se zřetelem ke globálnímu zpracování epidemiologických dat. V oblasti tzv. infekční epidemiologie bude výuka zaměřena i na problematiku cestovní medicíny s důrazem na možnost importu nákaz z endemických do pa-nenských regionů a rizika s tím spojená. V oblasti prevence budou studenti seznámeni s novinkami v přípravě vakcín pro aktivní imunizaci, postexpoziční vakcinaci a pasivní imunizaci, jakož i s problematikou lékové profylaxe.

Dále budou studenti seznámeni s infekčními agens zneužitelnými pro ohrožení obyvatelstva, možnostmi a obtížností přípravy mikrobiálních populací, jejich transportu do místa potenciálního útoku a přenosu pro vyvolání nákazy v okamžiku útoku, jakož i s možnostmi ochrany a minimalizace následků takových útoků, a s problematikou biotero-rismu jako takového. Pozornost bude věnována i možnému zneužití geneticky upravených mikroorganismů.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

TUČEK, M. a kol. Hygiena a epidemiologie. Praha: Karolinum, 2012, 358 s. ISBN 978-80-2462-025-1.

PODSTATOVÁ, H. Základy epidemiologie a hygieny. Karolinum, 2009, 158 s. ISBN 978-80-7262-597-0.

BERAN, J., HAVLÍK, J. a kol. Lexikon očkování. Praha: Maxdorf Jessenius, 2008, 352 s. 978-80-7345-164-6.

www.bt.cdc.gov/bioterrorism/

www.nlm.nih.gov/..../biodefenseandbioterrorism/

Doporučená literatura:

Journal of Bioterrorism and Biodefense, ISSN 2157-2526

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5864706.html