Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Detekce, stanovení a identifikace zájmových toxických látek

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7DCDTL ZK 5 10P+5S česky
Garant předmětu:
Vladimír Pitschmann
Přednášející:
Vladimír Pitschmann
Cvičící:
Vladimír Pitschmann
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem je seznámit studenty se současným stavem detekce, stanovení a identifikace toxických chemických látek v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení. Studenti budou seznámeni se základními principy analýzy toxických chemických látek a s jejich přednostmi a nedostatky. Některé důležité metody a prostředky, s nimiž se studenti mohou ve své další odborné a vědecké práci setkat, budou prakticky předvedeny a se studenty náležitě procvičeny.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: Ústní zkouška.

Požadavky na studenta: Základní znalosti o chemických vlastnostech toxických látek.

V případě, že počet studentů je menší než 5, může výuka probíhat v podobě řízeného samostudia s pravidelnými konzultacemi. V tom případě je kromě zkoušky navíc požadováno vypracování písemné studie studentem na zadané téma.

Osnova přednášek:

Úvod do problematiky – vymezení pojmů.

Základní rozdělení metod detekce, stanovení a identifikace toxických látek a jejich charakterizace.

Prostředky jednoduché analýzy toxických látek.

Rychlé a automatické prostředky analýzy toxických látek.

Přenosné polní chemické laboratoře.

Jiné technické prostředky analýzy.

Osnova cvičení:

Praktické používání vybraných prostředků jednoduché detekce toxických látek.

Praktické používání vybraných rychlých a automatických prostředků detekce toxických látek.

Praktické používání vybraných přenosných polních chemických laboratoří.

Cíle studia:

Cílem je seznámit studenty se současným stavem detekce, stanovení a identifikace toxických chemických látek v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

HOLZBECHER, Z., CHURÁČEK J. a kol. Analytická chemie. Praha: SNTL/ALFA, 1987, 652 s.

PITSCHMANN, V. a kol. Chemické zbraně a ochrana proti nim. Praha: Manus, 2011, 224 s. ISBN 978-80-86571-09-6.

HALÁMEK, E., KOBLIHA, Z., PITSCHMANN V. Analýza bojových chemických látek. Brno: Univerzita obrany, 2007, 142 s. ISBN 978-80-7231-258-0.

Doporučená literatura:

SUN, Y., ONG, K.Y. Detection Technologies for Chemical Warfare Agents and Toxic Vapors. CRC Press 2004. 288 s. ISBN 978-15-667-0668-1.

PITSCHMANN, V. Analýza toxických látek detekčními trubičkami. Drahelčice: Econt Consulting, 2005, 194 s. ISBN 80-86664-03-1.

ZOLOTOV, Y.A., IVANOV, V.M., AMELIN, V.G. Chemical Test Methods of Analysis. Amsterdam: Elsevier, 2002, 336 s. ISBN 978-04-445-0261-2.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5864206.html