Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Bezpečnostní politika státu a soudobý terorismus

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7DCBPST ZK 5 10P česky
Garant předmětu:
Jan Eichler, Leoš Navrátil
Přednášející:
Jan Eichler, Leoš Navrátil, Lukáš Tichý
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

V tomto předmětu student získá znalosti bezpečnostních mechanismů a současných trendů, které budou ovlivňovat jeho práci v příští generaci. Tyto znalosti jsou potřebné pro využití stávajících zdrojů pro krizové řízení co nejefektivnějším způsobem tak, aby mohl být úkol splněn i za stavu zdrojového nedostatku. Předmět bude přednášen v širších souvislostech mezinárodní bezpečnostní politiky.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: ústní zkouška.

Požadavky na studenty: zpracování určeného tématu ve formě ucelené práce za pomocí informačních zdrojů, zvládnutí jeho prezentace písemnou a ústní formou, zvládnutí dalších aplikací a použití tématu v širších bezpečnostních souvislostech.

Osnova přednášek:

Příčiny, projevy a následky terorismu.

Komunikační strategie soudobého terorismu.

Teroristické útoky 2001.

Evropská fronta globálního terorismu.

Hlavní metody a formy teroristických útoků.

Boj proti terorismu na národní i nadnárodní úrovni.

Osnova cvičení:

nejsou

Cíle studia:

Absolvent předmětu musí být schopen ve své budoucí práci identifikovat nejdůležitější hrozby a získat předpoklady pro modelování teroristických aktivit a orientaci v informacích o teroristech.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

EICHLER, J. Terorismus a války v době globalizace. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2010, 398 s. ISBN 978-80-246-1790-9.

EICHLER, J. Od Hirošimy po Bělehrad; válka a mír v druhé polovině 20. století. Praha: Karolinum, 2014, 273 s. ISBN 978-80-246-2251-4.

EICHLER, J. Od Sarajeva po Hirošimu; válka a mír v první polovině 20. století. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2014,

230 s. ISBN 978-80-246-2179-1.

Kol. autorů. Bezpečnostní strategie České republiky. Praha: MZV ČR, 2015, 23 s. ISBN 978-80-7441-005-5.

SMOLÍK, J., ŠMÍD, T. a kol. Vybrané bezpečnostní hrozby a rizika 21. století. Brno: Muni Press, 2010, 276 s. ISBN 978-802-105-28-88.

Doporučená literatura:

TŮMA, M. a kol. Nešíření zbraní hromadného ničení v kontextu aktuálních otázek mezinárodní bezpečnosti a boje proti terorismu. Brno: Univerzita obrany, 2004, 233 s. ISBN 978-808-596-090-7.

SOULEIMANOV, E. (Ed.)Terorismus. Pokus o porozumění. Praha: SLON, 2010, 346 s. ISBN 978-80-7419-038-4.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5863906.html