Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Veřejné zdravotnictví I.

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7KMSVZ1 ZK 5 8P česky

Úspěšné absolvování nebo získání zápočtu a nevyčerpání všech zkouškových termínů předmětu F7KMSVZ1 je podmínkou zápisu na předmět F7KMSVZ2.

Garant předmětu:
Věra Adámková
Přednášející:
Věra Adámková, Jan Bříza
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Základy veřejného zdravotnictví, zdravotnické epidemiologie a systémů financování zdravotnictví. Legislativní podklady

Požadavky:

Zkouška formou testu v rozsahu referenční literatury a látky odpřednášené na přednáškách. Minimální počet bodů pro splnění zkoušky 19 bodů z 30 možných. Test obsahuje 30 otázek se třemi možnými odpověďmi (počet správných odpovědí 1.

Osnova přednášek:

Témata přednášek:

sudý týden

1. týden Veřejné zdravotnictví, význam, úkoly,

Současné organizační systémy zdravotnictví. Typy, historie, současnost.

2. týden Financování zdravotní péče. Zdroje, příjmy, výdaje.

Zdravotní politika státu, zadání seminárních prací.

3. týden Management ve veřejném zdravotnictví, komunikace, zdravotnické systémy ve světě.

Veřejné zdravotní pojištění v ČR, vykazování zdravotní péče. Revizní činnost zdravotních pojišťoven.

4. týden Význam prevence z hlediska zdravotní politiky státu, ÚZIS.

Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů. Státní pojistěnci.

5. týden Základy právní odpovědnosti ve zdravotnictví.

Rozhodování orgánů zajišťujících dozor, inspekce práce. Působnost inspektorátu, obsah kontroly.

6. týden Vývoj mezinárodní spolupráce ve zdravotnictví. WHO.

Etické principy ve zdravotnictví, mezinárodní konvence o biomedicíně.

Zdravotnické registry.

7. týden Opakovací kolokvium

zkouškový test.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

získat přehled o současném pojetí veřejného zdravotnictví, prevence chorob, epidemiologie a příslušné legislativy

Studijní materiály:

[1].Bříza Jan, Adámková Věra: Veřejné zdravotnictví a základní epidemiologie, opora

[2].Němec J: Principy zdravotního pojištění, Praha, Grada 2008, 240s, ISSN: 978-80-247-2628-1

[3].Adámková Věra: Civilizační nemoci- žijeme spolu. Triton, 2010, 1. vydání, s. 127, ISBN 978-80-7387-413-1

[4].Adámková V, Lesný P - editoři : Prevence, technika, životní styl, Sportpropag, 2014, 1. vydání, s. 215, ISBN 978-80-905800-0-8

platná legislativa – www.mzcr.cz

platná legislativa – www.mpsv.cz

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5826206.html