Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Podnikatelství a management

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2381007 Z,ZK 3 2P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav řízení a ekonomiky podniku
Anotace:

Kurz představuje studentům podnikání jako relevantní cestu jejich budoucího profesního uplatnění. Technicky zaměření studenti, kteří ve svých osnovách nemají zastoupeny specializované ekonomické a manažerské předměty jsou přístupnou a srozumitelnou formou seznamování se základními tématy, potřebnými pro start podnikání. Pro studium základních informací jednotlivých témat využívají studenti e-learningových podkladů přístupných na webovém portálu předmětu. Nabyté znalosti jsou následně procvičovány a doplňovány na prezenčních workshopech, na nichž se podílí externí lektoři. Hodnocení a klasifikace probíhá na základě průběžných e-learningových testů a na základě zpracování případové studie, zaměřené na problematiku malého podnikání (většinou zpracování business plánu začínajícího podniku).

Požadavky:

Základní znalosti z kurzu Management a ekonomika podniku

Osnova přednášek:

1. Uvedení do kurzu, představení pravidel kurzu a zásadami práce s e-learningovými materiály, role podnikatele

2. Podnikatelské legislativní minimum

3. Jak napsat podnikatelský plán - druhy podnikatelských plánů, cílové osoby, jednotlivé části podnikatelského plánu

4. Jak pracovat s lidmi - základy personálního řízení, motivace pracovníků, nábor pracovníků

5. Jak najít cestu k zákazníkovi - základy marketingu pro podnikatele, marketingový mix

6. Jak řídit náklady podniku - řízení nákladů, kalkulace nákladů na produkty

7. Jak řídit finance podniku - základy finančního řízení v podniku

8. Jak se vyznat v účetnictví - úvod do účetnictví pro podnikatele, základní pojmy, hlavní účetní bilance

9. Co dělat, když potřebujeme peníze - hlavní druhy financování podniku

10. Jak zajistit další rozvoj podnikání - rozvoj podnikání a hodnocení investičních projektů

11. Jak zajistit tvorbu kvalitních produktů ohleduplných k životnímu prostředí - základní seznámení s problematikou kvality výroby a jejími environmentálními dopady

12. Nejčastější příčiny neúspěchu MSP

13. Shrnutí a rekapitulace obsahu kurzu

Osnova cvičení:

Workshop 1 - podnikatelská idea a podnikatelská strategie

Workshop 2 - legislativa v podnikání

Workshop 3 - projektové řízení

Workshop 4 - start podnikání - osobní zkušenosti

Workshop 5 - prezentace studentských případových studií

Workshop 6 - prezentace studentských případových studií

Cíle studia:

Hlavním cílem předmětu je podpora a rozvoj podnikatelských a manažerských znalostí a dovedností studentů technických oborů.

Studijní materiály:

Podklady na e-learningovém portálu https://moodle-vyuka.cvut.cz/

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5766506.html