Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Matlab for Simulations

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
E375013 KZ 3 1P+2C anglicky
Přednášející:
Stanislav Vrána (gar.)
Cvičící:
Stanislav Vrána (gar.), Vladimír Hlaváč
Předmět zajišťuje:
ústav přístrojové a řídící techniky
Anotace:

Jednoduchý fyzikální model systému 1. řádu a jeho převod do Matlabu a Simulinku. Fyzikální model mechanického systému, převod na diferenciální rovnice a jejich řešení v Matlabu. Sestavení modelu v prostředí Simulink, modelování dějů v Simulinku. Na příkladu zavěšení kola s pružinou a tlumičem ? demonstrace chování při přejezdu přes hrbol růz-ného tvaru ? zpomalovací prahy, železniční přejezd, zvlněná vozovka, dlažba, závislost na rychlosti. Kmitání soustav s jedním stupněm volnosti. Volné kmity. Vynucené kmity buzené harmonickou silou. Vynucené kmity soustav s jedním stupněm volnosti buzené rotující nevyváženou hmotou. Kinematické buzení. Kmitání soustav se dvěma stupni volnosti, torzní kmitání. Jednoduché nelinearity v Matlabu a Simulinku.

Požadavky:
Osnova přednášek:

* Basic Matlab

* Basic Matlab. File import, connection between Matlab and Simulink. Graphs.

* A simple physical model of the first order and its conversion into Matlab and Simulink.

* Physical model of a mechanical system, conversion to differential equations and their solutions in Matlab.

* Assembling the model in Simulink, modeling of processes in Simulink.

* The example of a wheel suspension with spring and damper, demonstration of behavior over the bumps, various-shaped speed bumps, railroad crossing, undulating roads, pavement, dependence on speed (three-week task).

* Oscillating systems with one degree of freedom. Free oscillations.

* Forced oscillations excited by a harmonic force. Forced vibrations of systems with one degree of freedom excited by rotating unbalanced mass.

* Kinematic excitation.

* Vibrations with two degrees of freedom, torsional vibration.

* Simple nonlinearities in Matlab and Simulink.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost T4:A1-405a
Vrána S.
13:15–14:00
(přednášková par. 1)
Dejvice
Poč. učebna 405a
místnost T4:A1-405a
Vrána S.
14:15–15:45
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
Poč. učebna 405a
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost T4:A1-207
Vrána S.
15:00–15:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
Poč. učebna 207
místnost T4:A1-207
Vrána S.
16:00–17:30
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
Poč. učebna 207

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 10. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5750506.html