Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Moderní řízení podniků a projektů

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2383020 Z 2 0P+2C česky
Garant předmětu:
Miroslav Žilka
Přednášející:
Cvičící:
Pavel Scholz, Miroslav Žilka
Předmět zajišťuje:
ústav řízení a ekonomiky podniku
Anotace:

Cílem předmětu je představit studentům moderní trendy a přístupy, které se v posledních letech objevují v podnikovém řízení a budou formovat i jeho budoucnost. Kurz v úvodu představuje hlavní technické a technologické trendy, které budou v nejbližší době výrazně přetvářet průmysl, jejich ekonomické, environmentální přínosy a rizika. Následně navazuje problematika informačních systémů pro řízení a plánování podnikových procesů a pro podporu manažerského rozhodování. Dále se kurz věnuje otázce moderních přístupů a nástrojů pro řízení výroby a je zakončen problematikou aktuálních trendů v oblasti projektového managementu. Ambicí kurzu není vzhledem k omezenému rozsahu poskytnout studentům detailní výklad v jednotlivých oblastech, ale přinést všeobecný pohled na aktuální trendy a přístupy v klíčových oblastech podnikového řízení. Potřebná hloubka jednotlivých oblastí je dále rozvíjena v rámci jednotlivých kurzů v magisterském studiu.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1.Technické a technologické trendy ovlivňující současnost a budoucnost průmyslu

2.Moderní SW nástroje pro řízení a plánování výrobních systémů

3.Moderní SW nástroje pro řízení a plánování výrobních systémů

4. Moderní SW nástroje pro řízení a plánování výrobních systémů

5.Projektové řízení – moderní principy a metody

6.Projektové řízení – práce s nástroji pro plánování a řízení projektů

7.Projektové řízení – práce s nástroji pro plánování a řízení projektů

8. Data, Big Data, práce s nimi, kybernetická bezpečnost

9.Business Intelligence a jeho přínosy pro podniky

10. Mapování podnikových procesů

11. Zadání semestrální práce

12.Práce na semestrální práci a její konzultace

13.Obhajoba semestrálních prací

Cíle studia:

Cílem předmětu je představit studentům moderní trendy a přístupy, které se v posledních letech objevují v podnikovém řízení a budou formovat i jeho budoucnost. Kurz v úvodu představuje hlavní technické a technologické trendy, které budou v nejbližší době výrazně přetvářet průmysl, jejich ekonomické, environmentální přínosy a rizika. Následně navazuje problematika informačních systémů pro řízení a plánování podnikových procesů a pro podporu manažerského rozhodování. Dále se kurz věnuje otázce moderních přístupů a nástrojů pro řízení výroby a je zakončen problematikou aktuálních trendů v oblasti projektového managementu. Ambicí kurzu není vzhledem k omezenému rozsahu poskytnout studentům detailní výklad v jednotlivých oblastech, ale přinést všeobecný pohled na aktuální trendy a přístupy v klíčových oblastech podnikového řízení. Potřebná hloubka jednotlivých oblastí je dále rozvíjena v rámci jednotlivých kurzů v magisterském studiu.

Studijní materiály:
Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost KN:B-129
Žilka M.
Scholz P.

09:00–10:30
(paralelka 101)
Karlovo nám.
Poč. učebna 12138
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5720706.html