Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Vědecké myšlení

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
MI-VEM KZ 2 1P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Cílem předmětu je seznámení s vědeckou metodou a jejím pohledem na objevování řádu a zákonů vesmíru, včetně aspektů lidského života. Kombinuje použití vědecké metody v přírodních vědách, matematice, informatice a humanitních vědách. Dalším cílem je uvedení do pravidel a náležitostí vědecké komunikace s použitím výzkumných článků a posterů.

Požadavky:

Bez požadavků.

Osnova přednášek:

1.Vědecká metoda.

2.Historie vědy a vědecké teorie.

3.Lidská existence, transcendentní a netranscendentní přístup.

4.Redukcionismus, holismus a druhy času.

5.Řešení těžkých problémů, grit, analogie a jazyk matematiky.

6.Řeč obrázků a grafů a odborná komunikace.

Osnova cvičení:

1.Věda jako pojem; Historické souvislosti vědy.

2.Etické problémy vědy.

3.Řešení těžkých problémů, mindmaps, brainstorming.

4.Vědecká teorie.

5.Metodologie řešení vědeckého projektu.

6.Odborná komunikace: konference, články, postery.

Cíle studia:
Studijní materiály:

1.Klán, P. (2018). Kniha vědeckého výzkumu. TIGRIS.

2.Rosen, J. (2010). Lawless Universe. Science and the Hunt for Reality. The John Hopkins University Press.

3.Kuhn, T.S. (1997): Struktura vědeckých revolucí. Oikoymenh.

Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/view.php?id=2733

Další informace:
https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/view.php?id=2733
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5712206.html