Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Společenské vědy a vývoj architektury

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
105SVAI Z,ZK 5 4P+1C česky
Garant předmětu:
Jana Hrbková, Josef Záruba Pfeffermann
Přednášející:
Jana Hrbková, Bořivoj Marek, Rudolf Pošva, Dana Římanová, Josef Záruba Pfeffermann
Cvičící:
Jana Hrbková
Předmět zajišťuje:
katedra společenských věd
Anotace:

Předmět spojuje výuku několika společenských věd: ekonomie a hospodářské politiky, politologie a politické filosofie a práva, s přehledem vývoje architektury. V části věnované ekonomii jsou vysvětleny základní kategorie tržní ekonomiky, základy hospodářské politiky a základní pojmy mezinárodní ekonomie. Teoretický výklad je efektivně kombinován s praktickými příklady z ekonomické reality. V přednáškách věnovaných právu je stručný přehled vývoje římského práva a jeho institucí doplněn fundovaným výkladem ústavy, lidských práv a zákoníku práce. Velká pozornost je věnována vybraným ustanovením občanského zákoníku a stavebnímu zákonu. V politologických přednáškách je poutavým způsobem popsán politický vývoj ve starověku, objasněny jsou teorie státu, politické systémy, demokracie a totalitarismus. Cyklus přednášek z dějin architektury a stavitelství podává ucelený výklad dějin architektury od antiky až po postmodernu a dekonstrukci.

Požadavky:

Zápočet:

Účast na cvičeních (max. 2 absence). V případě, že je absencí víc, je možné si vypracováním náhradního úkolu tyto absence nahradit. Úspěšné napsání zápočtového testu ze společenských věd.

Zkouška:

Úspěšné napsání zkouškového testu z vývoje architektury.

Osnova přednášek:

1. Ekonomie a stavebnictví. Antické Řecko.

2. Tržní struktury. Stavební firmy a maximalizace zisku. Antický Řím.

3. Měření výkonnosti ekonomiky. Raný středověk a Byzanc.

4. Stát v tržní ekonomice. Románské období.

5. Veřejný prostor a stavebnictví. Česká republika v Evropské unii. Gotické období.

6. Přehled vývoje římského práva a jeho institucí. Renesance.

7. Ústava ČR a její instituty. Listina základních práv a svobod. Baroko a rokoko.

8. Vybraná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Klasicismus a historismy 19. století.

9. Vybraná ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Inženýrské stavby, art Nouveau, moderna.

10. Vybraná ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Kuboexpresionismus a futurismus.

11. Politické myšlení ve starověku. Konstruktivismus, purismus, funkcionalismus.

12. Teorie státu. Základy demokracie. Novoklasicismy, pozdní moderna.

13. Podstata totalitarismu. Postmoderna, high-tech, dekonstrukce.

Osnova cvičení:

1. Informace o předmětu 105SVAI, struktura, ukončení. Základní ekonomické otázky. Náklady příležitosti a utopené náklady - příklady, výpočet nákladů příležitosti a utopených nákladů.

2. Firma - cíle, podmínky maximalizace zisku. Tržní struktury. Výpočty nákladů a zisku.

3. Struktura ekonomiky, odvětví, sektory, vývoj. Místo stavebnictví v ekonomické struktuře. Právní formy podnikání.

4. Účetní a ekonomický zisk firmy, Výdaje vs. náklady, příjmy vs. výnosy. Zisk vs. cash flow. Výpočet účetního a ekonomického zisku.

5. Peníze, funkce peněz, multiplikovaná expanze bankovních depozit.

6. Peněžní a kapitálový trh. Význam úrokové sazby.

7. Agregátní poptávka a agregátní nabídka, Měření výkonnosti ekonomiky.

8. Inflace, příčiny, důsledky. Nominální a reálná úroková míra, nominální a reálná mzda. Aktuální problémy - vývoj inflace v ČR.

9. Česká národní banka. Měnově-politické nástroje ČNB - vývoj, změny, důsledky pro ekonomický růst a inflaci.

10. Základní pojmy mezinárodní ekonomie. Zahraniční obchod, obchodní a platební bilance, měnový kurz.

11. Devizové intervence ČNB. Česká republika a Evropská unie, aktuální problémy. Konvergenční kritéria pro vstup do eurozóny.

12. Aktuální problémy vývoje evropské a světové ekonomiky. EU, BRICS…

13. Opakování, příprava na zápočtový test.

Cíle studia:

Mít základní sumu poznatků ze tří společenských věd a schopnost přemýšlet nad společenskými problémy a porozumět jim. Získat přehled o dějinách architektury od antiky až po postmodernu a dekonstrukci.

Studijní materiály:

!HRBKOVÁ, J. a kol.: Společenské vědy pro techniky - 2., aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Grada Publishing, 2020. ISBN 978-80-271-2876-1.

!DUDÁK, V. a kol.: Encyklopedie světové architektury 1. a 2. díl. Praha: Baset, 2002. ISBN 80-86223-90-6.

!GÖSSEL, P., LEUTHÄUSEROVÁ, G.: Architektura 20. století. Praha: Slovart, 2003. ISBN 978-80-7209-814-9.

?HRBKOVÁ, J. a kol.: Základy ekonomické teorie II. (Mikroekonomická teorie). Praha: ČVUT, 2000. ISBN 80-01-02186-6.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:B-286

08:00–11:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
B286
místnost TH:B-280

10:00–13:50
(přednášková par. 2)
Thákurova 7 (budova FSv)
B280
Út
místnost TH:B-879

10:00–10:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B879
místnost TH:B-879

14:00–14:50
(přednášková par. 1
paralelka 105)

Thákurova 7 (budova FSv)
B879
místnost TH:B-879

15:00–15:50
(přednášková par. 2
paralelka 201)

Thákurova 7 (budova FSv)
B879
místnost TH:B-879

19:00–19:50
(přednášková par. 2
paralelka 205)

Thákurova 7 (budova FSv)
B879
místnost TH:B-879

11:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (budova FSv)
B879
místnost TH:B-879

17:00–17:50
(přednášková par. 2
paralelka 203)

Thákurova 7 (budova FSv)
B879
místnost TH:B-879

18:00–18:50
(přednášková par. 2
paralelka 204)

Thákurova 7 (budova FSv)
B879
místnost TH:B-879

12:00–12:50
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Thákurova 7 (budova FSv)
B879
místnost TH:B-879

16:00–16:50
(přednášková par. 2
paralelka 202)

Thákurova 7 (budova FSv)
B879
místnost TH:B-879

13:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 104)

Thákurova 7 (budova FSv)
B879
St
místnost TH:B-879

11:00–11:50
(přednášková par. 2
paralelka 206)

Thákurova 7 (budova FSv)
B879
místnost TH:B-879

12:00–12:50
(přednášková par. 2
paralelka 207)

Thákurova 7 (budova FSv)
B879
místnost TH:B-879

13:00–13:50
(přednášková par. 2
paralelka 208)

Thákurova 7 (budova FSv)
B879
místnost TH:B-879

17:00–17:50
(přednášková par. 2
paralelka 209)

Thákurova 7 (budova FSv)
B879
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 11. 12. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5703406.html