Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Algoritmy a datové struktury pro HPC

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
PI-ADH ZK 4 3C česky
Garant předmětu:
Ivan Šimeček
Přednášející:
Cvičící:
Ivan Šimeček
Předmět zajišťuje:
katedra počítačových systémů
Anotace:

Výpočetně nebo datově nejnáročnější úlohy jsou prováděny na rozsáhlých HPC počítačích

Bylo identifikováno 7 tzv. dwarfs tzn. úloh, které jsou nejčastěji řešeny v rámci HPC systémů.

V předmětu budou popsány tyto úlohy, jejich varianty a algoritmy pro jejich řešení.

Dále budou diskutovány další kandidáti na „dwarfs“, vhodné datové struktury (např. řídké matice) a související optimalizace (např. vektorizované zpracování, minimalizace komunikační režie, atd.) pro soudobé HPC systémy.

Požadavky:

Základní znalost principů paralelních systémů a jejich programování (obsažená např. v předmětu MI-PDP)

Osnova přednášek:

1) Přehled současných techologií I (OpenMP a MPI(

2) Přehled současných techologií II (OpenACC a CUDA)

3) Optimalizace výpočtu v rámci jednoho uzlu

4) Lineární algebra pro husté matice: datové stuktury, operace a optimalizace

5) Lineární algebra pro řídké vektory a matice: datové stuktury, operace a optimalizace

6) 7 dwarfs: Spectral methods, N-body methods, Monte Carlo methods

7) 7 dwarfs: Structured and unstructured grids

8) Kandidáti na dwarfs: Průchod stromem apod.

9) HPC nástroje pro profilování a debug

10) Výkonnostní limity cílové architektury

11) Přehled HPC knihoven pro vědecké výpočty

12) HPC benchmarks: High Performance LINPACK vs HPCG

13) Shrnutí

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Studenti rozvinou své praktické a teoretické znalosti ohledně provádění rozsáhlých výpočtů s využitím nejnovějších

světových trendů v této oblasti.

Studijní materiály:

Krste Asanovic, Ras Bodik, Bryan Christopher Catanzaro,Joseph James Gebis, Parry Husbands, Kurt Keutzer, David A. Patterson, William Lester Plishker, John Shalf,Samuel Webb Williams, Katherine A. Yelick The Landscape of Parallel Computing Research: A View from Berkeley

Prof. Dr. Michael Bader: HPC - Algorithms and Applications

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5681306.html