Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Systém a zásady vnitřní bezpečnosti

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7KMCSZVB KZ 4 10P česky
Garant předmětu:
Barbora Vegrichtová
Přednášející:
Barbora Vegrichtová
Cvičící:
Barbora Vegrichtová
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Posláním předmětu je podání komplexní informace o podstatě a hlavních směrech systému a zásad vnitřní bez-pečnosti. Hlavní akcent je položen na plnění úkolů jednotlivých subjektů při ochraně společenských zájmů. Na znalosti funkcí a obsahu policejně bezpečnostních orgánů jak státních, tak i nestátních, jejich vzájemné vazby a vnější vztahy. Na regulativním významu právních norem a na rozboru jednotlivých druhů kriminalisticko bezpečnostní činnosti, správně bezpečnostní činnosti, charakteristice základních prvků a metod dokumentování bezpečnostní situace a informačních systémů důležitých pro vnitřní bezpečnost České republiky.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: písemný test. Test je tvořena písemnou částí v délce 60 minut o 20 otázkách z obsahu přednášek a zadaného samostatného studia,

Požadavky na studenta: samostudium zadaných témat.

Osnova přednášek:

Témata přednášek:

1. – 2. týden Systém a zásady vnitřní bezpečnosti v ČR.

3. – 4. týden Systém a zásady vnitřní bezpečnosti v EU.

5. – 6. týden Subjekty podílející se na vnitřní bezpečnosti ČR a jejich charakteristika.

7. – 8. týden Policie ČR, její složení a úkoly.

9. – 10. týden Úkoly dalších bezpečnostních složek ČR (Celní správa ČR, Vězeňská služba, Vojenská Policie).

11. – 12. týden Bezpečnostní a zpravodajské služby ČR (NBU, BIS, ÚZSI, Vojenské zpravodajství).

13. týden Obecní policie a její úkoly.

14. týden Veřejná stráž (Lesní stráž, Stráž ochrany přírody, Rybářská stráž, Myslivecká stráž, Vodní stráž, ČIŽP).

Osnova cvičení:

není

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•KOVÁRNÍK, L. Mimoresortní bezpečnostní služby. Praha: Policejní akademie ČR, 2008, 171 s. ISBN 978-80-7251-277-5.

•DVOŘÁČEK, Z. Právní základy veřejného pořádku. Vybrané kapitoly. Armex Publishing., Praha 2004, ISBN 80-7251-074-6.

•KOVÁRNÍK, L., TÓTH, J. Policejní akce. 1. vyd. Praha: Policejní akademie České republiky v Praze, 2009, 222 s., ISBN 978-80-7251-311-6.

•MACEK, P., FILÁK, A. a kol. Základy teorie policejně bezpečnostní činnosti. Praha: Police history, 2004, 253 s. 80-86477-21-5.

•Bezpečnostní strategie ČR. Praha: MV ČR, 2015, 23 s. ISBN 978-80-7441-005-5.

•Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky.

•Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR.

Doporučená literatura:

•Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii ve znění pozdějších předpisů.

•Zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky.

•Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky ve znění pozdějších předpisů.

•Zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky;

•Zákon č. 555/1992 Sb., o vězeňské a justiční stráži ČR ve znění pozdějších předpisů;

•Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti.

•Zákon 254/2001 Sb., o vodách ve znění pozdějších předpisů.

•Zákon č. 238/1999 Sb., novela některých zákonů týkajících se veřejného činitele.

•Zákon č. 289/1995 Sb., lesní zákon.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5647406.html