Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Úvod do elektrotechniky

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B2B15UELA KZ 4 2P+1L česky
Vztahy:
Předmět B2B15UELA nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět B2B15UEL (vztah je symetrický)
Předmět B2B15UELA může při kontrole studijních plánů nahradit předmět B2B14ZEK
Předmět B2B15UELA může být splněn v zastoupení předmětem B2B15UEL
Předmět B2B15UELA nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět B2B14ZEK (vztah je symetrický)
Garant předmětu:
Pavel Hrzina, Zdeněk Müller
Přednášející:
Pavel Hrzina, Zdeněk Müller
Cvičící:
Marek Bálský, Pavel Hrzina, Zdeněk Müller, Libor Straka
Předmět zajišťuje:
katedra elektroenergetiky
Anotace:

Předmět rozšiřuje znalosti studentů o témata ze silnoproudé techniky. Dává studentům základní přehled z oblasti řetězce výroba, přenos, rozvod a užití elektrické energie, seznamuje s principy elektrických strojů a také rozšiřuje znalosti o oblast materiálů pro elektrotechnické obory.

Požadavky:

Podmínkami pro získání zápočtu je aktivní účast na cvičeních a složení závěrečného testu (písemná práce), která slouží ke klasifikaci zápočtu.

Osnova přednášek:

1. Základní pojmy teoretické elektrotechniky

2. Materiály v elektrotechnice 1

3. Materiály v elektrotechnice 2

4. Stejnosměrné stroje

5. Střídavé stroje

6. Elektrochemické zdroje

7. Základy světelné techniky a osvětlování

8. Struktura elektroenergetického odvětví

9. Přenosové a rozvodné soustavy

10. Jištění a ochrana elektrických zařízení, stykače, relé

11. Elektrárny jaderné, tepelné, plynové

12. Obnovitelné zdroje elektrické energie

13. Fotovoltaické zdroje a systémy

14. Klasifikovaný zápočet

Osnova cvičení:

1.Úvod do elektrotechniky, základní orientace v dokumentaci.

2.Materiálová měření a ukázky technologií

3.Elektrická měření a ukázky technologií

4.Laboratoře VN a školní elektrárna

5.Světlo a teplo

6.Obnovitelné zdroje

Cíle studia:
Studijní materiály:

Vzhledem k značné šíři záběru předmětu není studentům doporučována konkrétní literatura. Přednášející během přednášek a studenti sami (formou diskusí MOODLE) vyhledávají relevantní články, videa a informace. Všechny doplňující informace k předmětu jsou dostupné na:

https://moodle.fel.cvut.cz/

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B2B15UELA
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T2:E1-2
Hrzina P.
Bálský M.

09:15–10:45
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice haly
Laborator L2
místnost T2:E1-2
Hrzina P.
Bálský M.

11:00–12:30
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 103)

Dejvice haly
Laborator L2
místnost T2:E1-2
Hrzina P.
Bálský M.

12:45–14:15
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 106)

Dejvice haly
Laborator L2
místnost T2:E1-2
Hrzina P.
Bálský M.

14:30–16:00
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 109)

Dejvice haly
Laborator L2
místnost T2:E1-2
Hrzina P.
Bálský M.

09:15–10:45
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 102)

Dejvice haly
Laborator L2
místnost T2:E1-2
Hrzina P.
Bálský M.

11:00–12:30
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 104)

Dejvice haly
Laborator L2
místnost T2:E1-2
Hrzina P.
Bálský M.

14:30–16:00
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 110)

Dejvice haly
Laborator L2
Út
St
Čt

místnost T2:D3-309
Hrzina P.
Müller Z.

12:45–14:15
(přednášková par. 1)
Dejvice
T2:D3-309
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5617406.html