Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Individuální podnikání

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
126YIPD Z,ZK 4 2P+2C česky
Garant předmětu:
Jana Frková
Přednášející:
Jana Frková, Olga Heralová
Cvičící:
Jana Frková, Olga Heralová
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví
Anotace:

Předmět je rozdělen na přednášky 2 hodiny týdně a cvičení 2 hodiny týdně. Přednášky probíhají dle osnovy předmětu uvedené níže. Na cvičení studenti zpracovávají vlastní podnikatelský plán na vybranou podnikatelskou činnost podle zadané osnovy. Plán sestavují pro start up podnikání. Podnikání může mít formu jak fyzické osoby, tak právnické osoby, např. společnost s.r.o. Finanční plán je zpracován v Excelu a podmínkou zápočtu je prezentace podnikatelského plánu v ppt. před auditoriem.

Požadavky:

Povinná účast ve výuce, maximálně 2 omluvené absence jak na přednáškách, tak na cvičení.

Odevzdání podnikatelského plánu v předepsaném termínu a předepsaném rozsahu.

Průběžné korigování prací a kontrola v průběhu výuky.

Výše uvedené požadavky jsou podmínky nutné pro úspěšné absolvování předmětu

Osnova přednášek:

1.Novodobá historie podnikání v ČR. Podnikatelské prostředí v ČR, srovnání s jinými zeměmi.

2.Osobnost podnikatele. Motivace a rozhodování k podnikání. Tři role podnikatele.

3.Životní cyklus malé firmy. Mortalita malých firem, analýza příčin.

4.Podnikatelský model, pravidla funkčního modelu a jeho budování.

5.Specifika malého podnikání - hrozby a příležitosti na trhu.

6.Zdroje financování malého podnikání.

7.Formy podnikání - fyzická osoba, právnická osoba. Výhody a nevýhody.

8.Tvorba podnikatelského plánu.

9.Intuitivní marketing, Online marketing. Úspěšní podnikatelé a tajemství úspěchu.

10.Umění vedení a komunikace se zaměstnanci.

11.Podnikání a daně - daňové minimum. Prezentace vlastních podnikatelských plánů studentů.

12.Sociální a zdravotní pojištění podnikatele. Prezentace vlastních byznys plánů studentů.

13.Smluvní vztahy. Prezentace vlastních byznys plánů studentů.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je poskytnout praktické informace nezbytné k výkonu samostatné podnikatelské činnosti, dále podpořit a rozvíjet u studentů podnikatelské myšlení.

Studijní materiály:

Srpová, J. a kol. Začínáme podnikat. Praha: Grada, 2020. ISBN 978-80-271-1528-0.

Vlach, R.: Na volné noze - Podnikejte jako profesionálové. Jan Melvil Publishing 2017, ISBN: 978-80-7555-015-6.

Čevelová, M. Marketing bez reklamy. 2017. E-book v PDF formátu. ISBN 978-80-87749-14-2.

Michael E. Gerber: Podnikatelský mýtus. Incommunity, 2011, EAN: 9788087524039

Barow, C., Burke, G., Molian D., Brown, R.: Enterprise Development: The Challenges of Starting, Growing and Selling Businesses. Thomson, 2005, ISBN: 18-6152-989-9.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:A-229

16:00–17:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
A229
místnost TH:A-229

18:00–19:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
A229
Út
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5613306.html