Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Modelování dynamických soustav

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B1M14MDS1 Z,ZK 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Petr Kočárník
Přednášející:
Petr Kočárník
Cvičící:
Petr Kočárník
Předmět zajišťuje:
katedra elektrických pohonů a trakce
Anotace:

Předmět se zabývá kombinací poznatků z oboru dynamiky tuhých těles, mechaniky tekutin, aerodynamiky, dynamiky plynů a termodynamiky při sestavování nelineárních modelů dynamických systémů. V rámci předmětu je podán přehled podstatných odvození, vztahů a početních postupů v jednotlivých oborech. Cvičení jsou zaměřena na sestavování numerických modelů v prostředí programu Matlab/Simulink.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Základní principy statiky a kinematiky tuhého tělesa a soustav.

2.Základní principy dynamiky tuhého tělesa.

3.Vektorová a analytická dynamika soustav těles.

4.Modelování vlivů pasivních odporů.

5.Modelování podmíněných vazeb.

6.Identifikace parametrů mechanických soustav.

7.Základní principy mechaniky tekutin.

8.Základní principy aerodynamiky a dynamiky plynů.

9.Fyzikální podobnost a rozměrová analýza.

10.Modelování nestacionárního proudění.

11.Modelování proudění v obecných silových polích.

12.Základní principy termodynamiky, stavové změny a oběhy.

13.Modelování oběhů tepelných strojů.

14.Rezerva

Osnova cvičení:

1.Základy práce v prostředí Matlab/Simulink.

2.Model trajektorie golfového míče.

3.Model kyvadla s respektováním pasivních odporů.

4.Identifikace parametrů kyvadla, zpracování naměřených dat.

5.Model lanovky, pokročilejší techniky modelování.

6.Model vozíku s prokluzem kol, podmíněné vazby.

7.Model čtyřkolového vozidla s pohonem a řízením všech kol.

8.Model proudění v U trubici s vlivem disipace energie.

9.Model proudění v systému nádob spojených potrubním systémem.

10.Model horkovzdušného balónu.

11.Model vodního trkače.

12.Model spalovacího motoru ? elektrocentrály.

13.Konzultace k semestrálnímu projektu.

14.Rezerva

Cíle studia:
Studijní materiály:

Bedford, A., Fowler, W.: Engineering mechanics: statics & dynamics. Prentice Hall, 2005.

Munson, B. R., Young, D. F., Okiishi, T. H.: Fundamentals of Fluid Mechanics. John Wiley & Sons, 2005.

Anderson, J. D. Jr.: Fundamentals of Aerodynamics. McGraw-Hill, New York, 2007.

Cengel, Y., A., Boles, M., A.: Thermodynamics: an engineering approach. McGraw-Hill, New York, 2006

Nožička.,J.: Mechanika a termodynamika. ČVUT Praha, 1991.

Karban, P.: Výpočty a simulace v programech Matlab a Simulink. Computer Press, 2006

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost T2:B3-259
Kočárník P.
11:00–12:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
Konzultacka
místnost T2:A4-305
Kočárník P.
12:45–14:15
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
Cvicebna
místnost T2:A4-305
Kočárník P.
16:15–17:45
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Dejvice
Cvicebna
místnost T2:A4-305
Kočárník P.
18:00–19:30
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Dejvice
Cvicebna
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 4. 3. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5609806.html