Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Marketing Strategies

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BE1M16MAS1 Z,ZK 5 2P+2S anglicky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
Anotace:

Po vysvětlení základních strategických směrů v marketingu následuje individuální práce studentů, založená na řešení konkrétní marketingové strategie a jejího zajištění marketingovými nástroji podle příkladů z praxe.

Požadavky:

Předpokládá se absolvování předmětu A1M16MAR, A1M16MAV

https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/marketingove-strategie

Osnova přednášek:

1. Marketingové strategie, vytvoření 3-členných týmů

2. - 3. Metody strategické analýzy

4. - 5. Ansoffova matice výrobek/trh, strategie dle produktového portfolia

6. - 7. Kotlerovy strategie rolí na trhu

8. - 9. Porterova teorie konkurenční výhody

10. - 11. Synergické strategie

12. - 13. Implementace strategií

14. Závěrečné hodnocení

Osnova cvičení:

1.Marketingová strategie, vytvoření 3-členných týmů

2.Metody strategické analýzy, zadání případové studie

3.Prezentace vybraného týmu, soutěž, diskuze. Zadání nové studie.

4.dtto

5.dtto

6.dtto

7.dtto

8.dtto

9.dtto

10.dtto

11.dtto

12.dtto

13.dtto

14.Hodnocení, zápočet

Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Tomek, G., Vávrová, V.: Marketing od myšlenky k realizaci, 3. aktualizované a doplněné vydání, Praha: Professional Publishing, 2011. ISBN 978-80-7431-042-3

2. Tomek, G., Vávrová, V.: Vize tržního úspěchu, Praha: Professional Publishing, 2012. ISBN 978-80-7421-071-3

3. Tomek, G., Vávrová, V.: Jak zvýšit konkurenční schopnost firmy. Praha: C. H. Beck 2009. ISBN 978-80-7400-098-0

4. Kotler, P., Keller, K. L.: Marketing management. 14. rozš. vydání, Praha: Grada Publishing, 2014. ISBN 978-80-247- 4150-5

5. Meffert, H.: Marketing-Management. Praha: Grada Publishing, 1996. ISBN 978-80-7169-329-4

6. Tomek, G., Vávrová, V.: Střety marketingu, Praha: C.H.Beck, 2004. ISBN 978-80-7179-887-8

7. Kotler, P., Keller, K. L: Marketing Management. 14th Edition, Prentice-Hall Inc. 2011. ISBN-10: 0132102927

8. Tomek, G., Vávrová, V.: Výrobek a jeho úspěch na trhu, Praha: Grada Publishing, 2001. ISBN 978-80-247-0053-0

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/divize/13116/Katedra_ekonomiky__manazerstvi_a_humanitnich_ved
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5606906.html