Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Studijní plán Electrical Engineering, Power Engineering and Management - Management of Power Eng. and Electr.

Studijní program: Electrical Engineering, Power Engineering and Management Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Doporučený průchod studijním plánem: Specialization Management of Power Engineering and Electrotechnics - Passage through study
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty programu
2018_MEEMEP Compulsory subjects of the programme V této skupině musíte získat 31 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 6 předmětů
31
2018_MEEMEDIP Diplomová práce - Diploma Thesis V této skupině musíte získat 25 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
25
Minimální počet kreditů 56
Povinné předměty zaměření
2018_MEEMEPPS4 Compulsory subjects of the specialization V této skupině musíte získat 44 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 9 předmětů
44
Minimální počet kreditů 44
Povinně volitelné předměty
2018_MEEMEPV2 Compulsory elective subjects of the specialization V této skupině musíte získat alespoň 15 kreditů (maximálně 45)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 3 předměty ( maximálně  9)
15
2018_MEEMEH Humanities subjects V této skupině musíte získat 5 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
5
Minimální počet kreditů 20
Volitelné předměty
2018_MEEMEVOL Elective subjects
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 120
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 120
Compulsory subjects of the specialization [2018_MEEMEPPS4]

Specializace Management energetiky a elektrotechniky

Elective subjects [2018_MEEMEVOL]

~Student can choose arbitrary subject of themagister's program (EEM - Electrical Engineering, Power Engineering and Management, EK - Electronics and Communications, KYR - Cybernetics and Robotics, OI - Open Informatics, OES - Open Electronics Systems) which is not part of his curriculum. Student can choose with consideration of recommendation of the branch guarantee.You can find a selection of optional courses organized by the departments on the web site http://www.fel.cvut.cz/cz/education/volitelne-predmety.html

Platnost dat k 23. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30018967.html