Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Financial Management

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BE1M16FIM1 Z,ZK 5 2P+2S anglicky
Garant předmětu:
Oldřich Starý
Přednášející:
Július Bemš, Oldřich Starý
Cvičící:
Daniel Běhal, Július Bemš, David Kecek
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
Anotace:

Student je v rámci předmětu seznámen se základy financí, současnou hodnotou a alternativním nákladem kapitálu, čistou současnou hodnotou, současnou hodnotou obligací a akcií, čistou současnou hodnotou a investičním rozhodnutím, výnosem a alternativním nákladem kapitálu, výnosem a riziko, reálnými opcemi a opcemi na cenné papíry, hodnocením opcí a s jejich použitím, s tvorbou zabezpečené pozice, krátkodobým financováním a s řízením hotovosti.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Finanční matematika a kritéria, pastičky IRR, doba porovnání - odvození RCF

2. Inflace, citlivostní analýza a rozhodovací stromy

3. Výnos, riziko, teorie portfolia

4. CAPM včetně odvození

5. Výpočty koeficientu beta (zadlužená, nezadlužená, informace z trhu)

6. Stanovení hodnoty firmy, akcie, obligace

7. Opce, opční techniky

8. Cena opce, parita kupní a prodejní opce, Black-Scholesův vzorec.

9. Reálné opce. Opce načasování a jištění.

10. Durace, volalita.

11. Hedging, futures.

12. Termínové kontrakty a swap.

13. Riziko - rozšíření, VaR

14. Shrnutí, rezerva.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Brealey R., Myers S., Allen F.: Principles of Corporate Finance, McGraw-Hill/Irwin; 11 edition (January 15, 2013)

Luboš Bauer, Hana Lipovská, Miloslav Mikulík, Vít Mikulík: Matematika v ekonomii a ekonomice, Grada 2015

Scholleová H.: Hodnota flexibility (Reálné opce), Beck, 2007

Arnold T.: A Pragmatic Guide to Real Options, Palgrave Macmillan, 2014

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/divize/13116/Katedra_ekonomiky__manazerstvi_a_humanitnich_ved
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost JP:B5-576
Starý O.
Bemš J.

09:15–10:45
(přednášková par. 1)
Jugoslávských partyzánů 3
Učebna
místnost JP:B5-576
Bemš J.
Běhal D.

11:00–12:30
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Jugoslávských partyzánů 3
Učebna
Út
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5606806.html